07-01-2016
07-01-2016

IIA Nederland verwelkomt 2000e lid LinkedIn

Onlangs heeft het IIA het 2000e lid toegelaten tot haar LinkedIn-groep IIA Nederland. Dit betreft senior auditor Erik van Wijk MSc. RA. De heer Van Wijk voert op dit moment auditopdrachten uit voor de Auditdienst Rijk bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waar houdt u zich op dagelijkse basis vooral mee bezig?
Mijn werkzaamheden bestaan momenteel vooral uit het controleren van interne jaarrekeningen van de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB - compliance en financial audits). Dit zijn twee grote uitvoeringsorganisaties die volop in beweging zijn.

Bij DJI betreft dit vooral de sluiting van penitentiaire inrichtingen en de overgang naar een nieuwe bekostigingssystematiek op basis van Diagnose Behandel Beveiligingscombinatie (DBBC) bij de inkoop van forensische zorg. De sluiting van inrichtingen zorgt ervoor dat grote groepen medewerkers naar nieuw werk moeten worden begeleid en dat gebouwen worden onderverhuurd aan het COA voor de opvang van vluchtelingen of worden afgestoten. Het CJIB is een sterk geautomatiseerde organisatie met veel privacygevoelige data. Het zijn twee grote, interessante, doorlopende opdrachten, met veel variatie in de uit te voeren controlewerkzaamheden.

Waar bent u in uw huidige functie het meest trots op?
Dat de audits die ik (en wij als Auditdienst Rijk) uitvoer(en) toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan verbetering.

Welke auditopdracht uit je carrière staat je het meest bij en waarom?
Het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij de opheffing (per 1 juli 2015) van het agentschap Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken. Als gevolg van een politiek besluit zijn de taken van het agentschap overgedragen naar provincies, Rijksvastgoedbedrijf en overige overheidsinstellingen. Wij hebben zekerheid verschaft bij de interne jaarrekening over het eerste halfjaar en de slotbalans. Dit was een bijzondere opdracht, omdat een opheffing een zeldzame gebeurtenis is.

Je ziet na het besluit van definitieve opheffing in 2013 dat de organisatie steeds kleiner wordt, door het continu doorlopende vertrek van medewerkers. Kantoorpanden worden leeggemaakt, inventaris wordt afgestoten en projecten waar jarenlang aan is gewerkt, worden abrupt gestopt. Dit had grote gevolgen voor de beschikbaarheid van noodzakelijke controle-informatie en de werking van de administratieve procedures. Door goede communicatie met de afrondingsorganisatie van DLG, het werken met een draaiboek en het gebruik van moderne controletechnieken zoals data-analyse is het ons gelukt om een goedkeurend oordeel te verstrekken bij de interne jaarrekening en de slotbalans.

Wat betekent werkgeluk voor jou?
Voor mij is werkgeluk werken met leuke, gemotiveerde collega’s met verschillende achtergronden (IT-auditors, operational auditors en financial auditors) aan complexe auditopdrachten in een dynamische omgeving. Hierover heb ik niets te klagen, want dit is precies wat ik vind bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie