25-08-2011
25-08-2011

IIA publiceert praktijkgids voor kleine Internal Audit Functies

Het International Professional Practices Framework (IPPF), waarvan de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing (Standaarden) deel uitmaken geeft het hoofd van de internal auditfunctie een raamwerk en richtlijnen om de effectiviteit van de internal auditfunctie te beoordelen en te borgen.

De Standaarden vormen ook voor de belanghebbenden van de internal auditfunctie een uitgangspunt om de effectiviteit van auditfunctie te beoordelen. De Standaarden zijn toepasbaar op alle internal auditfuncties, ongeacht grootte, beschikbare middelen, complexiteit, doelstelling en reikwijdte.

De mogelijkheden om de IIA-Standaarden na leven zijn voor kleine internal audit functies soms beperkt. Deze praktijkgids van IIA onderkent de uitdagingen waarmee de leiding van kleine internal auditfuncties in aanraking kan komen bij het implementeren van de Standaarden. De gids doet suggesties hoe hiermee om te gaan en bespreekt de voordelen van het gebruik van de Standaarden.

Veel van de in de gids besproken uitdagingen zijn niet uniek voor kleine internal auditfuncties. Grotere internal auditfuncties kunnen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Echter, deze uitdagingen komen vaker voor bij kleine internal auditfuncties en zijn voor hen moeilijker het hoofd te bieden.

Hoewel naleving van de Standaarden uitdagingen met zich mee kan brengen, is naleving door een goede strategie en planning mogelijk. De Standaarden zijn ‘principle based’ en bedoeld voor interne auditfuncties van elke omvang.

De praktijkgids is voor leden van IIA gratis te downloaden.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie