13-03-2013
13-03-2013

IIA reageert op NBA Consultatiedocument VGBA

IIA Nederland heeft gereageerd op het NBA Consultatiedocument Verordening gedrags- en beroepscode accountants. In dit document worden de ethische regels voor accountants vastgelegd. IIA Nederland kan zich in algemene zin goed vinden in de ‘principle based’ benadering die gekozen is om hier uitwerking aan te geven. IIA pleit er echter voor dat in de uitwerking van de regels en handreikingen voldoende recht gedaan moet worden aan de specifieke rol van de interne auditor. 
Lees de volledige reactie van IIA op het consultatiedocument.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie