In Control Statement van de Politie

17-06-2019

Organisaties moeten steeds vaker aantonen dat zij in control zijn. Vooral van ‘grote’ organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat bestuurders hierover een uitspraak kunnen doen. Een in control statement (ICS) is hiervoor een geschikt instrument. Voor het jaar 2018 heeft de politie aan deze verplichting voldaan. Welke methodiek hebben zij daarbij gebruikt? En wat heeft de evaluatie van het gelopen proces aan nieuwe inzichten en leerpunten opgeleverd?

De politieorganisatie heeft over het jaar 2018 voor het eerst een in control statement (ICS) afgegeven. Dat wil zeggen dat de korpschef een verklaring heeft opgesteld waarin hij aangeeft wat de mate van beheersing is van de politieorganisatie. Deze verklaring is opgenomen in het jaarverslag 2018 van de politie. Omdat de politie de ambitie heeft een lerende organisatie te zijn, heeft de politie voor het ICS een zelfontwikkelde methodiek toegepast die meer betekent dan sec de verklaring in het jaarverslag. In de toegepaste methodiek is een balans gevonden tussen het voldoen aan een wettelijke verplichting en het verrijken van het sturings- en verbeterpotentieel van de organisatie. Het ICS is hiermee niet uitsluitend gericht op het afleggen van verantwoording, maar heeft meerwaarde als instrument om de interne beheersing te verbeteren.

Management control systeem
Het ICS politie richt zich op de bedrijfsvoering en op de kwaliteit van het management control systeem (MCS). Om de kwaliteit daarvan te meten, is een eigen methodiek ontwikkeld die is toegespitst op de politieorganisatie. Dit heeft geleid tot een politiemethode met drie verschillende perspectieven, die door middel van een referentiemodel, een beeld opleveren van de mate van beheersing van de organisatie. Deze drie beelden worden naast elkaar gehouden om er een eenduidig beeld aan te ontlenen welke als basis dient voor de op te stellen verklaring. Figuur 1 geeft een schematisch weergave van de methode.

Control self assessment
In de politiemethode is het onderdeel ‘eigen bevindingen’, dat gebruikmaakt van een control self assessment (CSA), van fundamenteel belang. Hiermee wordt het ICS als verantwoordingsinstrument verrijkt met een analyse van het verbeterpotentieel van de organisatie. Het CSA is een zelfevaluatie, waarbij de organisatieonderdelen een zelfreflectie uitvoeren. Hiermee wordt de eigen mate van beheersing beoordeeld. Het CSA zorgt ervoor dat er een waardevol gesprek wordt gevoerd op basis van de aandachtsgebieden die bepalend zijn voor een goede sturing en beheersing in de organisatie. Hierbij wordt vanuit zes verschillende aandachtsgebieden gekeken naar de mate van interne beheersing van de bedrijfsvoering.

Lees verder op CMweb: Zo krijgt de politie inzicht in verandering

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie