Risk in Focus 2022 | Hot topics for internal auditors

21-09-2021

Hot topics 2022: tijdsbesteding klimaatrisico nog niet in lijn met belang  

Organisaties en hun internal auditfuncties zien zich geconfronteerd met een hoog tempo van veranderingen en ongekende onzekerheid. De pandemie heeft de bedrijfsvoering en wijze van werken ingrijpend veranderd, de verhouding tussen vraag en aanbod verstoord en heeft voorheen gezonde bedrijfsmodellen geraakt in een mate die weinigen voor mogelijk hielden. Inmiddels dreigt klimaatverandering dezelfde effecten te hebben.

Ieder jaar werken de Europese instituten voor Internal Auditors samen om de belangrijkste risico’s te inventariseren voor het komende kalenderjaar. De resultaten zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de auditplannen voor 2022 én geven de bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan. 

Op de jaarlijks terugkerende enquête kwam het record aantal van 738 reacties. De instituten namen ook 50 kwalitatieve interviews af, onder 35 CAE’s, twaalf voorzitters van auditcommissies en drie CEO’s om dieper inzicht te krijgen in hoe deze risico's zich manifesteren en ontwikkelen. 

De resultaten van het onderzoek Risk in Focus samengevat in de volgende 10 ’hot topics’. 

 • IT security: response and recovery
 • Rising sustainability regulations
 • Accelerated digitalization and low-code adoption
 • Workforce fatigue and cultural erosion
 • Pandemic response: organizational and strategic resilience
 • Financial risk and the looming insolvency wave
 • Rising inflation and the global tax clampdown
 • Climate change and sustainability is now a principal risk
 • Supply chain strains and the race to flexibility
 • Health and safety amid the continued COVID threat

Belangrijke bevindingen onderzoek Risk in Focus

 • De belangrijkste bevinding is het toenemend belang van Climate change and environmental sustainability op de agenda. Het aantal CAE’s dat dit als een top5-risico ziet, is met 41% gestegen in vergelijking met vorig jaar, en is nu opgelopen tot 31%. Geen ander risicogebied heeft een grotere stijging; daarbij is het de voortzetting van een trend: in 2020 hadden slechts 14% van de respondenten Climate change in hun top vijf risico's. Het is nu tijd om te handelen, ook voor internal auditors! Een aantal risicogebieden met een ‘menselijke’ component in zich stijgt in belang, zoals Human capital, diversity and talent management, Organisational culture, and Health, safety and security. Organisaties maken zich zorgen over de gevolgen die de pandemie en de langdurige thuiswerkperiode hebben op de personele bezetting en de motivatie en mentale vermoeidheid van de medewerkers.
 • Cybersecurity blijft het hoogste risicogebied: vier op de vijf (82%) bedrijven noemen het een van de belangrijkste risico's waarmee ze worden geconfronteerd, mede versterkt door het thuiswerken en de operationele verstoringen door de pandemie. Nog meer dan op preventie, liggen er grote uitdagingen op het gebied van ‘respons and recovery’ 
 • Organisational culture heeft, in het verlengde van voorgaande, een substantiële stijging van het belang gezien van 35%. In plaats van 20% vindt nu 27% van de CAE’s dit een top5-risico voor de organisatie. De cultuur dreigt aangetast te worden door het voorgaande punt hetgeen grote domino-effecten kan hebben. 

Klik hier voor het rapport voor een breder beeld van het onderzoek en de resultaten. 

De resultaten in het rapport zijn waardevol bij het opstellen van de auditplannen voor 2022 én geven het bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan. Op 12 oktober vindt er een online Roundtable plaats. Gedurende de Roundtable ontvang je een toelichting op het rapport en wordt er specifiek ingegaan op de Nederlandse situatie. Klik hier om je in te schrijven. 

Over Risk in Focus

Dit is het zesde jaar dat diverse Europese instituten van internal auditors, waaronder IIA Nederland, onderzochten wat de ‘hot topics’ zijn voor de auditplanning voor het komende jaar. Aan het onderzoek deden 738 Chief Audit Executives (CAE) van toonaangevende ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken in een aantal Europese landen mee. Het rapport Risk in Focus geeft aan de hand van een internal audit perspectief en vragen die internal audit aan zichzelf en de organisatie zou moeten vragen, gerichte handvatten om de specifieke risico’s in de eigen organisatie te evalueren. 

Klik hier voor het rapport voor een breder beeld van het onderzoek en de resultaten. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie