Van Manen: “Internal Audit belangrijk voor goed functioneren RvC

08-12-2016

Het Instituut van Internal Auditors (IIA Nederland) is zeer verheugd dat Internal Audit op een voorname plek is opgenomen in de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, als onderdeel van de versterking van risicomanagement. Daarmee geeft de Monitoring Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap van Manen uitdrukking aan de erkenning van de Internal Audit Functie. Een erkenning die de laatste jaren steeds verder gegroeid is, bij het bedrijfsleven, de overheid, toezichthouders en beleggers.

De keus om Internal Audit een prominentere rol te geven in de nieuwe Code, is een logische stap nu niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag onderdeel worden van het bestuursverslag. De in de Code genoemde interactie tussen de internal auditor en de externe accountant zal ertoe leiden dat bestuur en commissarissen zowel voor financiële als niet-financiële risico’s voldoende inzicht kunnen hebben in de mate waarin deze worden beheerst. Wanneer Auditcommissies specifieke aandacht zullen gaan schenken aan de implementatie van door de internal auditor en externe accountant voorgestelde verbeteringen, neemt ook de effectiviteit van de Internal Audit Functie verder toe.

Om de Internal Audit Functie, als onderdeel van het risicomanagementsysteem, te versterken, wordt de Raad van Commissarissen nauwer betrokken bij de benoeming, de beoordeling en eventueel het ontslag van de leidinggevende internal auditor. Uitgangspunt in de vernieuwde Code is dat vennootschappen een Internal Audit Functie inrichten. Indien hieraan niet wordt voldaan, dient de Raad van Commissarissen te beoordelen of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en uit te leggen waarom daarmee kan worden volstaan.

IIA Nederland verwacht een toename van het aantal Internal Audit Functies in 2017 vanwege de aanpassingen in de Code die een Internal Audit Functie als essentieel onderdeel van de risicobeheersing aanwijzen. Om deze nieuwe Functies te ondersteunen, start het IIA de Chief Audit Executive Service, waarmee nieuwe Internal Audit Functies snel aan alle vereisten kunnen voldoen.

Op 8 december 2016 heeft prof. Jaap van Manen namens de Monitoring Commissie Corporate Governance de herziene Nederlandse Corporate Governance Code aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken (Persbericht Monitoring Commissie). Op 4 april 2016 heeft het IIA gereageerd op de herzieningsvoorstellen van de Code. Op 11 februari 2016 heeft de Monitoring Commissie de herzieningsvoorstellen omtrent de aanpassing van de Code gepresenteerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie