Internal Audit Jaarafsluiting 2019 (verslag)

11-12-2019

‘We zijn een bloeiende vereniging’

Maandag 9 december 2019 vond bij AFAS software in Leusden de IIA Jaarafsluiting plaats. Bas van der Veldt, CEO bij AFAS, zorgde voor een energieke opening. Jantien Heimel, voorzitter van IIA Nederland, lichtte de strategie voor de komende 3 jaar toe. Brigitte de Vries liet zien hoe internal auditors elkaar kunnen helpen bij het versterken van het innovatieve vermogen en HEINEKEN vertelde met welke aanpak zij de Protiviti Internal Audit Innovation Award 2019 wisten te bemachtigen. Na een feestelijke diploma-uitreiking vond de Algemene Ledenvergadering plaats.  

De geslaagden hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen. 

Bas van der Veldt gaf de aanwezige leden wat te denken mee. “Waarom zouden we elk jaar afsluiten? Iemand heeft dat ooit zo bedacht, maar waarom kan dit niet elke twee jaar? Wat is het nut van gemiddeldes en waar is die bovenmatige focus op cijfers goed voor? En hoe komt het dat mensen met macht niet meer leuk doen? Wat kunnen we doen om ze normaal te laten blijven? De oplossing ligt in het hebben van contact! Dus mijn advies: auditors kom achter je scherm vandaan, focus niet alleen op cijfers en loopt het pand in en stel vragen aan mensen!”

Strategie IIA NL

Jantien Heimel wist nog even weg te blijven bij cijfers en vertelde over de meerjarenstrategie van IIA Global en de doorvertaling naar IIA Nederland. In hoofdlijnen komt de visie erop neer dat we wereldwijd willen komen tot het besef dat de internal audit professional onmisbaar is voor goed bestuur. “IIA NL loopt op best veel vlakken voor”, meldt Jantien Heimel. “We doen veel kwaliteitstoetsingen en hebben best wat publicaties op onze naam. Misschien hebben we een relatief laag aantal CIA’s, maar daar staan veel RO’s tegenover.”

Samen innoveren

Bestuurslid Brigitte de Vries laat zien hoe IIA Nederland samen met de leden innovatie wil stimuleren en faciliteren. “Welke trends zijn er en hoe kunnen we het effect op de IAF duiden? Om dit alles te structureren gebruiken we het Internal Audit Ambition Model als kapstok. Elk tegeltje van het model vertegenwoordigt een trend. Het idee is dat je van hieruit doorklikt en dan alle informatie rond die trend samenbrengt: literatuur, best practices, tools, discussie. Meld je als lid aan om mee te praten; niet alleen om kennis te delen, maar juist ook om vragen te stellen.” Aanmelden kan via innovatie@IIA.nl.

Award en certificaten

De auditors van HEINEKEN starten het officiële gedeelte met de pitch waarmee zij de jury van de Protiviti Internal Audit Innovation Award wisten te overtuigen. Met behulp van data-analytics krijgt HEINEKEN inzicht in hoe het zit met fair wages & income, rest & leisure en non-discrimination. De combinatie van hard controls in een soft control omgeving zorgt voor een sterke combinatie. Jan Joost Bierhoff, directeur Global Audit bij HEINEKEN, nam de award in ontvangst.

Het tweede officiële gedeelte betrof de uitreiking van de certificaten. In totaal namen 6 RO’s en 3 CIA’s hun diploma persoonlijk in ontvangst. Naast hen slaagden nog vele anderen, waaronder 1 CRMA, die helaas niet in de gelegenheid waren bij de uitreiking aanwezig te zijn. Het voorprogramma van de ALV werd afgesloten met een video waarin de diverse commissies hun plannen voor 2020 presenteren.  

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering start met twee statutenwijzigingen die begin november op de website zijn aangekondigd. Artikel 14 over het Toezichtsorgaan is nieuw en artikel 16 over de Raad van Advies is aangepast. De wijzigingen zijn door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. De gewijzigde statuten zijn op de website na te lezen.

Bloeiende vereniging

De laatste actie van aftredend penningmeester Sytske Breedveld-Krans is het informeren over financiële staat van de vereniging. “We zijn een bloeiende vereniging en sluiten 2019 af met een positief resultaat.” Voor 2020 voorziet de vereniging een klein verlies; met de kanttekening dat de begroting altijd vrij conservatief opgesteld is. Een besluit waarover eerder is gestemd is dat de contributie jaarlijks zal worden verhoogd aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van september. Dit betekent voor 2020 een verhoging van 2,6%. Om meer young professionals te werven, kunnen studenten gedurende hun studie Internal Auditing aan de universiteiten, hogescholen en bij de leergang van KPMG gratis lid zijn. De begroting 2020 is opgenomen bij de ALV-documenten.

Vertrekkende en startende bestuursleden

De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met het afscheid nemen van drie bestuursleden en het verwelkomen van drie nieuwe bestuursleden. Jantien Heimel bedankt Sytske Breedveld-Krans RA RO CIA CMRA, Willem van Loon RA CIA en Ronald Janssen RO voor hun tomeloze inzet. De drie nieuwe bestuursleden, Tommo Clason RO EMIA MBA, Patrick Beekhuizen RO RE CIA en Cuno de Witte RA RO EMIA CIA MBA stellen zich in een video voor aan de aanwezigen. De aanwezigen leden zijn unaniem akkoord met de aanstelling van de drie bestuursleden. Bestuurslid Linda Post RA RE CIA zal de rol van vicevoorzitter (voorheen Ronald Jansen) en penningmeester (voorheen Sytske Breedveld-Krans) op zich nemen.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie