Internal Audit prominenter in nieuwe Governance Code

08-12-2016

Beste leden,

Vandaag, donderdag 8 december 2016, heeft prof. dr. Jaap van Manen namens de Monitoring Commissie Corporate Governance de herziene Nederlandse Corporate Governance Code aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken.

Het bestuur van IIA Nederland is zeer verheugd dat Internal Audit op een prominentere plek is opgenomen in de nieuwe Code, als onderdeel van de versterking van risicomanagement. Daarmee geeft Van Manen uitdrukking aan de erkenning voor de Internal Audit Functie. Een erkenning die de laatste jaren steeds verder gegroeid is, bij het bedrijfsleven, de overheid, toezichthouders en beleggers.

De keus om Internal Audit een prominentere rol te geven in de nieuwe Code, is een logische stap nu niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag onderdeel worden van het bestuursverslag. De in de Code genoemde interactie tussen de internal auditor en de externe accountant zal ertoe leiden dat bestuur en commissarissen zowel voor financiële als niet-financiële risico’s voldoende inzicht kunnen hebben in de mate waarin deze worden beheerst. Wanneer Auditcommissies specifieke aandacht zullen gaan schenken aan de implementatie van door de internal auditor en externe accountant voorgestelde verbeteringen, neemt ook de effectiviteit van de Internal Audit Functie verder toe.

Om de Internal Audit Functie, als onderdeel van het risicomanagementsysteem, te versterken, wordt de Raad van Commissarissen nauwer betrokken bij de benoeming, de beoordeling en eventueel het ontslag van de leidinggevende internal auditor. Uitgangspunt in de vernieuwde Code is dat vennootschappen een Internal Audit Functie inrichten. Indien een vennootschap niet aan dit uitgangspunt voldoet, wordt van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij beoordeelt of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en uitlegt waarom daarmee kan worden volstaan.

Volgende week komt het nieuwe Audit Magazine uit, met daarin een duo-interview met Jaap van Manen en de voorzitter van IIA Nederland, John Bendermacher. Zij spreken onder andere over hun verwachtingen voor de toekomst van Corporate Governance en Internal Audit.

IIA Nederland verwacht een toename van het aantal Internal Audit Functies in 2017 vanwege de aanpassingen in de Code die een Internal Audit Functie als essentieel onderdeel van de risicobeheersing aanwijzen. Om deze nieuwe Functies te ondersteunen, starten we de Chief Audit Executive Service, waarmee nieuwe Internal Audit Functies snel aan alle vereisten kunnen voldoen. Daarnaast zullen we doorgaan met het uitleggen van de toegevoegde waarde van Internal Audit aan bestuurders en commissarissen.

Wij feliciteren alle leden met het succes dat Internal Audit op een prominentere plek is opgenomen in de nieuwe Code. Zonder het vele, goede internal auditwerk dat jullie dagelijks verrichten, zou het voor ons als bestuur onmogelijk zijn geweest om deze ‘overwinning’ binnen te halen.

Nu het zover is dat Internal Audit zijn eigen plek in de Code gekregen heeft, zal er slechts weinig tijd zijn om dit te vieren. Immers, er wordt veel van ons en van jullie verwacht. Het motto zal moeten zijn ‘Deliver as promised’, ofwel ‘Adel verplicht’. Veel succes daarbij!

Hartelijke groeten,
Het bestuur van IIA Nederland

Lees ook het persbericht van IIA Nederland: Internal Audit belangrijk voor goed functioneren RvC

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie