Internal Audit Scriptie Award 2019: De onderwerpen

04-06-2019

De drie genomineerden voor de Internal Audit Scriptie Award zijn inmiddels bekend. Maar waar gaan hun scripties over?
 
Lieke Franken-Pullen: Gender bias bij auditors
 
Eén van de belangrijkste beroepseisen aan auditors is objectiviteit. Echter, mensen laten zich bij hun keuzes beïnvloeden door vooroordelen die zij hebben en dit geldt ook voor auditors. Auditors nemen in hun werk voortdurend besluiten op basis van inschattingen en verwachtingen. Vooroordelen zijn voor hen extra ingewikkeld, omdat hun werk en hun beroepsgroep juist objectiviteit vereist en verwacht.
 
Lieke heeft onderzocht of er sprake is van gender bias bij auditors en hoe deze bias wordt verklaard. Het uiteindelijke doel is om auditors bewust te maken van het mogelijke effect van gender bias op hun oordeel en daardoor gender bias te verminderen. De centrale vraag van dit onderzoek is: hebben het gender van de auditee en de auditor effect op de oordeelsvorming van auditors en hoe wordt dit effect verklaard? 

SCRIPTIE Lieke Franken-Pullen: Gender bias bij auditors
FILMPJE Lieke Franken-Pullen: Gender bias bij auditors
 
Liane van Eerde: Internal audit en de bevestigingsbias

In de huidige samenleving kennen we een informatie-overload door alle technologische ontwikkelingen die in sneltreinvaart op ons afkomen. Gebruik een willekeurige zoekmachine en typ in ‘kokosolie is gezond’, er zullen talloze websites verschijnen met redenen waarom kokosolie inderdaad gezond is. Echter wanneer je intypt ‘kokosolie is niet gezond’, zal je voldoende informatie vinden om te concluderen dat kokosolie toch niet zo gezond is. Het gevaar is, dat we op elk mogelijke conclusie kunnen uitkomen afhankelijk van wat, waar en wanneer we zoeken.

Liane heeft onderzocht in welke mate internal auditors worden beïnvloed door de bevestigingsbias bij het vormen van een oordeel. Ze heeft twee experimenten uitgevoerd om een eerste indicatie te geven van de internal auditor in relatie tot de bevestigingsbias.

SCRIPTIE Liane van Eerde: Internal audit en de bevestigingsbias
FILMPJE Liane van Eerde: Internal audit en de bevestigingsbias
 
Judith Zigterman-Blokzijl: Audits uitvoeren op een agile-werkwijze

Veranderingen in het bedrijfsleven voltrekken zich de laatste jaren steeds sneller. Oorzaken hiervan zijn de vergaande globalisering, de komst van onder andere blockchaintechnologie en de adoptie van nieuwe bedrijfsmodellen. Voor een internal auditfunctie betekent dit dat de IAF zich moet kunnen aanpassen aan de nieuw(st)e ontwikkelingen.

Judith is met haar onderzoek nagegaan hoe auditmethodologie eruitziet wanneer deze is verrijkt met werkwijzen uit methoden gebaseerd op agile. Aanleiding voor haar onderzoek is het onvoldoende toepassen van aanpassingsvermogen binnen het auditvakgebied. Volgens onderzoekers is dit meer nodig dan wat tegenwoordig gebruikelijk is voor een IAF. Werken volgens het agile-gedachtegoed vormt theoretisch gezien een oplossing.

SCRIPTIE Judith Zigterman-Blokzijl: Audits uitvoeren op een agile-werkwijze
​​​​​​​FILMPJE Judith Zigterman-Blokzijl: Audits uitvoeren op een agile-werkwijze

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie