26-08-2010
26-08-2010

Interne audit niet in staat om duurzaamheidrapportages te interpreteren

58 procent van het topmanagement weet amper iets van de MVO bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code, de opvolger van de code Tabaksblat. Dit blijkt uit gegevens van risicospecialist Protiviti dat onderzoek deed naar bewustzijn en impact van de MVO bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De beste banen voor financials
Daarnaast signaleert Protiviti dat veel interne audit afdelingen bij bedrijven niet voldoende kennis in huis hebben om de aan duurzaamheid gerelateerde risico’s in te schatten. Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers in de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Vanaf dit jaar zijn bedrijven verplicht om over dit thema te rapporteren.
Suzanne Janse, senior manager van Protiviti: “De Code is onder andere aangepast op diversiteit, bonussen topmanagers en duurzaamheid. De focus heeft het afgelopen jaar echter gelegen op de eerste twee pijlers en niet zozeer op duurzaamheid. Wanneer de rapportage omtrent dit thema niet op orde is kunnen bedrijven niet voldoen aan de Nederlandse Corpoarte Governance Code. Interne audit afdelingen zijn nu nog onvoldoende op de hoogte om de risico’s rondom duurzaamheidprocessen in te schatten.”
Een verkeerde risico inschatting of onjuiste openbaargemaakte informatie kan tot grote reputatierisico’s leiden. “Zeker in relatie tot MVO, waar de aantoonbaarheid van beweringen belangrijk is. Media hebben al diverse bedrijven aan de schandpaal gezet omwille van ‘window dressing’ rond duurzaamheid. Daarnaast is het een gemiste kans voor interne audit afdelingen, die bestaansrecht ontlenen aan het leveren van toegevoegde waarde ten aanzien van risico management,” aldus Janse.

Interne audit kan risico’s rond duurzaamheid niet inschatten
Ondanks dat bedrijven volop bezig zijn met het implementeren van duurzaamheid in het organisatieproces, loopt de internal audit afdeling nog ver achter. Het auditen van duurzaamheidprocessen vraagt om andere kennis en een andere manier van toetsen dan de reguliere bedrijfsprocessen. Het kennisniveau op de controlerende afdelingen is bij de meerderheid van de bedrijven te laag. Hiermee lopen bedrijven het risico dat zij niet voldoen aan de herziene Corporate Governance Code. Suzanne Janse: “Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Corporate Governance Code moeten bedrijven in rap tempo een duurzaamheid integreren in het bestaande raamwerk voor interne beheersing en kwaliteitsmanagement van processen.”

Veranderende trend
Vanaf dit jaar gaat de Monitoring Commissie Corporate Governance beursgenoteerde bedrijven meer dan tevoren beoordelen op de naleving van de Nederlandse code voor governance vraagstukken. Zij gaan hiervoor de dialoog aan met de bedrijven. “40 Procent van de topmanagers geeft aan dat zij in het jaarverslag over 2009 anders zijn gaan rapporteren over MVO. Er is een ontwikkeling gaande. Bedrijven willen aan de buitenwereld zichtbaar maken dat ze verantwoord bezig zijn. Steeds vaker schrijven bedrijven openlijk over MVO op hun website en maken zij aparte sociaal-, milieu- of duurzaamheidverslagen. Nu moet alleen de vertaalslag gemaakt worden naar rapportage die voldoet aan de eisen in de Corporate Governance Code”, aldus Suzanne Janse.

Bron: www.financieel-management.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie