08-02-2008
08-02-2008

Interview Arjen van Nes

Door: Naeem Arif

Naast het feit dat we een nieuw bestuur hebben, hebben we sinds kort ook een nieuwe redactie van het Audit Magazine. Althans, de samenstelling is iets veranderd en Arjen van Nes heeft afscheid genomen als voorzitter van de redactie. Vanaf dit jaar is hij bestuurslid van het IIA.

Je zou het niet zeggen, maar de eerste editie van Audit Magazine zag pas in december 2003 het daglicht. Nu, vijf jaar later, is dit blad een begrip geworden in de Nederlandse Internal Audit wereld. Menig beroepsgenoot kijkt uit naar de verschijning van de nieuwe editie om de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en inspiratie op te doen op tal van inhoudelijke onderwerpen. Dit is zonder enige twijfel de verdienste van de redactie. Het succes van het blad blijkt ook uit het feit dat het aantal edities per jaar, vanaf dit jaar, van vier naar vijf gaat.
Arjen van Nes heeft vanaf het prille begin deel uitgemaakt van de redactie. Welke ambities en doelen had het IIA destijds met een nieuw vakblad? Wat is daarvan gerealiseerd? We laten Arjen aan het woord.

 1. Ten eerste: voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Arjen van Nes? Vertel iets over jezelf.
  Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen, jongens van 8 en 10 jaar. Heb diverse beroepen uitgeprobeerd na mijn studie Economie in Rotterdam en ben inmiddels al weer zo’n 12 jaar actief in auditing. Een van mijn afgebroken carrières was die van redacteur bij Kluwer, vandaar mijn interesse in het ontwikkelen van Audit Magazine. Redacteur zijn was geen leuk beroep, maar wel een hele leuke hobby! Verder heb ik als hobbies voetballen en het coachen van voetbalteams. Ander belangrijk kenmerk: Feyenoord fan.
 2. Was je vóór Audit Magazine ook actief lid van het IIA en/ of de VRO.? Wat was jouw motief om de verantwoordelijkheid van de redactie op je te nemen?
  Na het afronden van de postdoctorale opleiding (natuurlijk ook in Rotterdam) ben ik lid geworden van de VRO. Guus van Gameren was toen voorzitter van de VRO en collega bij KPN en vroeg me in de redactie te komen van de ‘Operational Auditor’. Dit VRO-blad was de voorloper van Audit Magazine. Het blad was toe aan nieuw bloed en met de nieuwe voorzitter van de ‘Operational Auditor’ Jan Groenewold en Bob van Kuijck gingen we aan de slag om een nieuw VRO-blad te maken. Tijdens die creatieve fase vernamen we dat Rob de Heus met Ronald Jansen bezig was met en soortgelijke opdracht voor het IIA. We meenden dat de markt te klein was voor twee bladen en besloten de samenwerking te zoeken. Dat vergde een en ander van de besturen, maar is uiteindelijk gelukt. Het voorzitterschap van de redactie was eigenlijk wel logisch na het vertrek van enkele andere mannen van het eerste uur.
 3. Ik kan me nog herinneren dat vanuit het bureau een e-mail werd gestuurd naar alle leden om suggesties te doen voor de naam van het nieuwe blad. Had jij een andere naam gesuggereerd ? Zo ja, welke?
  Leuke vraag! Inderdaad heb ik ooit een andere naam voorgesteld, die wat creatiever was. Waarschijnlijk zou die naam nu wat oubollig zijn geweest, vermoed ik zo.
 4. Welke ambities had het IIA met het nieuwe blad? En wat is daarvan terecht gekomen volgens jou?
  De redactie heeft een voorstel en redactiestatuut geschreven en op basis daarvan heeft het bestuur geaccordeerd. De ambities van de start zijn nu ingelost, althans zo zie ik het en dus is het een mooi moment om het stokje over te geven. Het bestuur en met name Thijs Smit heeft een belangrijke rol gehad in het succes door af en toe eens een beslissing te forceren (verandering van uitgever) en door zijn bereidheid als voorzitter de investering in 4 kleurendruk te steunen, voordat we wisten dat dit ook bekostigd kon gaan worden door de advertenties en sponsoring. De vroegere sponsorcommissie en de huidige relatiecommissie verdienen ook lof.
 5. Welke anekdote wil je met ons delen?
  Ik heb geen anekdotes, maar denk nog wel met plezier terug aan de vergaderingen die we in 2002 hadden met de redactie in oprichting en het volstrekt niet zakelijke, politiek incorrecte, onfatsoenlijke zelfs seksistische taalgebruik dat we hanteerden tijdens onze creatieve sessies in het van der Valk restaurant in Breukelen. Een tweetal mensen spande daarbij de kroon aan de lezers te bedenken wie dat nu toch zouden zijn geweest! (tip: tweemaal drie letters geen R).
 6. Welke uitdagingen zie je voor jezelf als nieuw bestuurslid van het IIA?
  Als secretaris zorgen voor een stabiel bureau dat met behoud van de betrokkenheid van de actieve leden zorgt voor een stabiele dienstverlening op het gebied van vaktechniek, trainingen en cursussen en evenementen. En natuurlijk die jongens en meisjes van Audit Magazine een beetje in de gaten houden.

  Wij danken Arjen van Nes voor zijn inspanningen voor het IIA tot nu toe en wensen hem veel geluk en wijsheid in zijn nieuwe rol als bestuurslid.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie