02-02-2015
02-02-2015

“Kosten gaan voor de baten uit”

In het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code staat in de samenvatting “De niet-nalevingpercentages van de bepaling ‘evaluatie instellen van interne audit functie’ zijn relatief hoog.“ Deze conclusie komt overeen met eerdere constateringen in het FD en met die van Eumedion, reden voor de laatste om de rol van de Internal Audit functie in haar speerpuntenbrief 2015 op te nemen.

Het IIA pleit al enige tijd voor een sterkere Internal Audit functie dan momenteel is verwoord als ‘best practice’ bepaling in de Code. Alleen goed werkende corporate governance kan tijdig ongewenste risico’s en ontwikkelingen aan het licht brengen en ondernemingsbestuur en commissarissen in staat stellen daarop adequaat te reageren en op transparante wijze daarover te rapporten in het jaarverslag. De Internal Audit functie – mits goed opgezet en voldoende uitgerust - is een belangrijke schakel in die corporate governance; de derde verdedigingslinie, naast het management zelf en de risicomanagementfuncties.

Terecht adviseert de Commissie in haar rapportage de zogenaamde schragende partijen (o.a. VNO/NCW, VEB en NYSE Euronext) van de Code om een herziening van de Code in gang te zetten. De Commissie draagt een aantal vraagstukken aan die bij een dergelijke herziening aan bod dienen te komen. Zij wijst onder meer op het belang van strategische risicobeheersing, gericht op de lange termijn. Met name signaleert de Commissie de noodzaak toe te zien op de implementatie en naleving van de effectiviteit van het interne risico- en beoordelingssysteem. Geheel overeenkomstig de opvatting van het IIA, merkt de Commissie op dat het hierbij vooral gaat om de rol van de controlerende functies, waaronder de Internal Audit functie.

Nu zijn de schragende partijen dus aan zet. In het verleden wogen de kosten van een Internal Audit functie zwaar mee in hun zienswijze over de rol van Internal Audit in de Code. Een aantal jaren en incidenten verder zou het gezegde ‘de kosten gaan voor de baten’ dienen te verworden tot ‘de kosten gaan voor de beheersing’. Verstopt in de verlies- en winstrekening zijn de verliezen door zwak risicomanagement en zwakke interne beheersing vrijwel onzichtbaar, maar substantieel hoger dan de kosten voor een Internal Audit functie. Imtech, waar geen Internal Audit functie bestond, is hiervan zeer waarschijnlijk het meest pijnlijke voorbeeld.

De Monitoring Commissie kondigt aan, in haar werkprogramma voor 2015, specifieke aandacht te willen besteden aan de interactie tussen de driehoek bestuur, raad van commissarissen en de externe accountant. Dat is goed, maar zal dan wel over de cijfers gaan. Op zoek naar betere corporate governance, risicomanagement en interne beheersing is de driehoek bestuur, raad van commissarissen en Internal Audit van wezenlijk belang. Maar dan moet je die functie natuurlijk wel hebben! Gezien de huidige niet-naleving op dit punt, zal de monitoringcommissie daar zeker ook aandacht aan besteden. Daarnaast zou dit in het aanstaande seizoen van aandeelhoudersvergaderingen een onderwerp moeten zijn waarop het bestuur door de lange termijn beleggers wordt aangesproken.

Vincent Moolenaar en John Bendermacher, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van IIA Nederland

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie