18-02-2010
18-02-2010

KPMG: “Regels alleen helpen niet bij integriteit op de werkvloer”

Nederlandse ondernemingen grijpen niet langer naar louter regels en procedures om de integriteit op de werkvloer te verbeteren. Als gevolg van de financieel-economische crisis heeft de aandacht voor regels en procedures bij de bedrijven plaatsgemaakt voor de sociale aspecten die ten grondslag liggen aan het integer handelen van hun werknemers, zoals cultuur, vertrouwen, betrokkenheid en loyaliteit. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bij tweederde van de bedrijven de interne accountants de afgelopen tijd meer zijn gaan letten op het gedrag en de cultuur binnen de eigen organisatie. Ruim 80% geeft aan de komende jaren hierop nog verder te gaan letten. De toenemende aandacht voor deze zachte controles binnen de bedrijven blijkt vooral te worden ingegeven om fraude en andere incidenten te voorkomen en een goede en betrouwbare reputatie te waarborgen.

“Het bedrijfsleven kijkt steeds kritischer naar haar eigen gedrag”, constateert Bart van Loon, Associate partner bij KPMG Forensic & Integrity. Van Loon: “Regels alleen helpen duidelijk niet meer om werknemers integer te laten handelen. Het menselijk handelen speelt een cruciale rol binnen de organisatie. Het is in principe niet zo moeilijk om afspraken te maken, regels te bedenken en een organisatorische structuur te kiezen. Maar het uiteindelijke handelen van de werknemers wordt bepaald door hun integriteit, bewustzijn, de normen en waarden en hun kennis en vaardigheden. De samenhang met de omgeving waarin zij werken is bepalend voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Werknemers laten zich bij dilemma’s dan ook niet meer leiden door regels en procedures. Het eigen morele oordeel, het gedrag van naaste collega’s en vooral het voorbeeldgedrag van de leiding hebben veel meer invloed. De ‘in control’ status van de onderneming valt of staat dan ook uiteindelijk met een gedegen aandacht voor de ethische en culturele aspecten.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de toegenomen aandacht voor soft controls volgens de bedrijven niet alleen nieuwe methoden en technieken vergt, maar vooral meer eigen lef en durf om tekortschietende zachte controles aan de orde te stellen. Van Loon: “Bij de helft van de onderzochte bedrijven is hiervoor ook meer commitment van de directie gewenst. Voor de interne accountants van de ondernemingen ligt hier een belangrijke uitdaging. Immers, wanneer accountants in staat zijn de softe controles van de organisatie goed te meten en hierover met hun management het gesprek aan te gaan, zal dit veel waarde toevoegen aan de rol van interne accountants binnen hun organisatie.”

Via de KPMG-site kunt u de presentatie downloaden. 
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie