08-09-2010
08-09-2010

Kritisch rapport AFM over kwaliteit controles; scherpe reactie NIVRA

De Autoriteit Financiële Markten heeft op 1 september jl. haar rapportage gepresenteerd over de
kwaliteit van de accountantscontrole en kwaliteitsbewaking bij de jaarrekeningcontrole 2008 door de
vier grootste accountantskantoren. Dit kritische rapport en het bijbehorende persbericht zijn door
vrijwel alle media opgepikt.

Het NIVRA heeft gemeend in duidelijke taal te moeten reageren op de suggestie die door het AFM-rapport
wordt gewekt dat ten onrechte accountantsverklaringen zouden zijn afgegeven. Die suggestie wijst
 het NIVRA van de hand. Via een eigen persbericht en contacten met diverse media
(ook radio en televisie) heeft het NIVRA haar reactie gepresenteerd.
De vier betrokken accountantsorganisaties (PwC, Ernst & Young, KPMG en Deloitte) hebben eveneens naar de pers gereageerd.

In een interview op de nieuwssite www.accountant.nl heeft NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers het standpunt van het NIVRA over deze kwestie nader toegelicht. Op deze website is inmiddels uitgebreid bericht over de kritiek van de AFM en de reacties daarop van alle betrokken partijen.

Het NIVRA hecht er aan de leden via deze extra editie van NIVRA Nieuws te informeren over de AFM-rapportage en de reactie daarop vanuit de beroepsorganisatie.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie