17-12-2009
17-12-2009

Leden NIVRA en NOvAA stemmen in met fusie

Door de leden van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA is in grote meerderheid ingestemd met een fusie tussen beide beroepsorganisaties van accountants. Door NIVRA en NOVAA werden gelijktijdig ledenvergaderingen georganiseerd in Amsterdam en Utrecht. Ook uit een vooraf gehouden ledenpeiling onder de ruim 20.000 RA’s en AA’s bleek grote steun voor de fusie. Beide beroepsorganisaties treden nu in overleg met het Ministerie van Financiën, om te komen tot één nieuwe gezamenlijke accountantswet. NIVRA en NOvAA zullen daarna verder gaan als de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NIVRA werd Ruud Dekkers gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij is blij met het positieve fusiebesluit: “De brede steun van de leden van NIVRA en NOvAA maakt dat we nu een volgende fase van deze fusie in kunnen gaan, door in 2010 te starten met de implementatie.”
Ook NOvAA-voorzitter Gert-Jan van der Wielen is verheugd over de uitslag: “We hebben ons bij het opstellen van de uitgangspunten sterk gemaakt voor de belangen van de diverse ledengroeperingen, met name die van de mkb-praktijk. Dat is door onze leden gehonoreerd.”

NIVRA en NOvAA tekenden in november 2008 een eerste intentieverklaring om te komen tot een fusie. In de afgelopen periode is verder gewerkt aan de invulling van een gezamenlijk fusievoorstel.

Door bundeling van expertise in een nieuwe beroepsorganisatie kunnen de twee organisaties de belangen van het accountantsberoep beter behartigen. “Dat betekent een betere borging van de kwaliteit van het beroep, maar ook een krachtiger stemgeluid als dat nodig is, bijvoorbeeld om toenemende regeldruk tegen te gaan”, aldus NIVRA-voorzitter Dekkers.

Draagvlak
De ledenpeiling die voorafgaand aan beide ledenvergaderingen werd gehouden is door ruim 7500 leden van NIVRA en NOvAA ingevuld. Ruim zeventig procent van de respondenten was positief over het fusievoorstel. “Dat brede draagvlak onder de leden was voor ons als bestuurders erg belangrijk”, stelt NOvAA-voorzitter Van der Wielen. “Nu kunnen we met een gerust hart naar de Minister om deze uitkomst aan te bieden.”

Vanuit NIVRA en NOvAA zal bij het Ministerie van Financiën een verzoek tot wetswijziging worden ingediend.
Op dit moment bestaan er twee aparte accountantswetten, voor registeraccountants en voor accountants-administratieconsulenten.
In afwachting van nieuwe wetgeving zal in 2010 al worden begonnen met de praktische implementatie van de fusie. De beide bureauorganisaties zullen medio 2010 worden samengevoegd en gaan opereren vanuit Amsterdam.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie