Lees Audit Magazine 3 2017 online

25-09-2017

Energie en de toekomst

Energie is een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Van overheden en (milieu)organisaties tot bedrijven en burgers: iedereen vindt er iets van en wil er iets mee. Met energie hebben wij immers allemaal en dagelijks te maken. Het verwarmt ons huis, verlicht onze straten, laadt onze tablets op en maakt dat we auto kunnen rijden. Energie heeft echter ook nadelen. Fossiele brandstoffen raken op, vervuilen het milieu en brengen veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze nadelen hoofd te bieden en toch gebruik te kunnen maken van energie, worden zowel nationaal als internationaal afspraken over de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen gemaakt.

Nationaal heeft de Nederlandse overheid een beleidsplan ‘energietransitie’ uitgewerkt om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen te gaan. Ook zijn er afspraken over de hoeveelheid aardgas die gewonnen mag worden. Internationaal is in 2015 het klimaatakkoord van Parijs afgesloten met afspraken over de vermindering van broeikasgassen. Recent was ook te lezen dat in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk vanaf 2040 geen nieuwe auto’s verkocht mogen worden die op diesel of benzine rijden.

De laatste jaren wordt het gebruik van alternatieve energiebronnen steeds populairder en belangrijker. Er worden windmolenparken in zee gebouwd en velden met zonnepanelen aangelegd. Maar ook particulieren dragen hun steentje bij: van elektrische en hybride auto’s tot huisisolatie en zonnepanelen. Uit onderzoek in opdracht van Economische zaken blijkt zelfs dat het aantal zonnepanelen op particuliere daken ten opzichte van 2011 dertien keer zo veel is geworden! Kortom, energie is een onderwerp dat komende decennia nog veel impact zal hebben op de bewoners van de aarde en in het verlengde daarvan op de veranderingen die organisaties van fossiele en alternatieve brandstoffen zullen doormaken.

In deze editie van Audit Magazine een aantal artikelen en interviews over de internal auditafdelingen uit de energiesector. Bijvoorbeeld interviews met CAE Wouter Schram van de Gasunie en met Katie Slipper, directeur van de IAF van Vopak, een artikel van de IAD van Enexis Netbeheer en een artikel van de IAF van Fugro. Tevens kunt u lezen hoe de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de betrouwbare uitvoering van de emissiehandel borgt. Ook in dit nummer een terugblik op het IIA Congres van afgelopen juni en natuurlijk de gebruikelijke columns en rubrieken.

Lees Audit Magazine 3 - 2017 met als thema Energie online.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie