Lees Audit Magazine 4 2016 online

22-12-2016

Deze editie is gewijd aan het thema transparantie. Een woord dat lijkt te horen bij het huidige tijds­gewricht. Het woord transparantie heeft in beginsel een positieve connotatie. Wie is er nu tegen transparantie? En is transparantie een middel of een doel op zich?

De afgelopen jaren hebben diverse wetten, regels en codes het licht gezien die transparantie min of meer afdwingen. De vraag is natuurlijk: is transparantie een wondermiddel dat altijd tot de gewenste (gedrags)effecten leidt? De Code Tabaksblat uit 2003 heeft fraudes of schandalen niet kunnen voorkomen. En met het afdwingen van transparantie over de topinkomens in de private sector werd een dempend effect in de stijging van topinkomens beoogd. Wij weten nu dat deze transparantie waarschijnlijk heeft bijgedragen aan precies het omgekeerde. De topinkomens zijn daarna alleen nog maar harder gestegen.

Transparantie omtrent het overheidsbestuur hebben we in Nederland sinds 1991 geïnstitutionaliseerd door middel van de Wet openbaarheid van bestuur. De afgelopen 25 jaar hebben menig journalist en andere belanghebbenden een beroep gedaan op deze wet. Een nieuwe ontwikkeling is dat sinds kort de auditrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) actief openbaar gemaakt worden. Een belangwekkende ontwikkeling die in eerste instantie diverse vragen oproept. We hebben de algemeen directeur van ADR bereid gevonden om hier haar licht over te laten schijnen.

Naast de vaste rubrieken hebben we in dit nummer een aantal artikelen waarin het thema transparantie vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Het artikel van prof.dr. Mark van Twist handelt over transparantie in relatie tot internal auditing. Moeten auditors transparantie omtrent de auditresultaten principieel benaderen of juist pragmatisch? Wij spraken met de man achter de code die iets minder bekend is: Code Openbaar Bestuur. Het artikel van Kees Maat gaat in op de drie principes uit de retorica in relatie tot auditrapporten. Wij spraken ook met het hoofd IAF van De Nederlandsche Bank over hun gewijzigde auditrapportages.

En, last but not least, een interview met prof.dr. Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, die op 8 december jl. de gewijzigde Code presenteerde. Wat betekent de gewijzigde Code voor de internal auditor?

Lees Audit Magazine 2016 Transparantie & Communicatie online

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie