Lees nu Audit Magazine 2 2016 online

17-06-2016

Het tweede nummer van Audit Magazine in 2016 staat in het teken van pensioenen. Een onderwerp dat vaak wordt afgeschilderd als saai en ingewikkeld. Bovendien is het iets voor later. Maar later begint vandaag. Desondanks krijgt het pensioen, in ieder geval op individueel niveau, niet altijd de aandacht die het verdient.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de Nederlandse beroepsbevolking weet of het pensioen voldoende is om de uitgaven te dekken (Nibud, 2015). Het pensioenbewustzijn is dus voor verbetering vatbaar. Dit staat in zekere zin op gespannen voet met de aan Nederlanders zo vaak toegedichte spaarzaamheid. Daarbij komt dat een aantal recente maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgt dat de eigen verantwoordelijkheid voor het pensioen toeneemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemende aantal zelfstandigen zonder personeel (gekscherend ook wel zelfstandigen zonder pensioen genoemd), een lage rente en een veranderend pensioenstelsel.

De pensioensector is een wereld waar ontzettend veel geld in omgaat en waarbij het gaat om een wezenlijke zaak: de oude dag. Een oude dag die op dit moment onder druk staat. Door de huidige lage rentes is het voor pensioenfondsen lastig om premies zodanig te beleggen dat zij aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Bovendien moeten deze toekomstige verplichtingen ook nog eens tegen een lagere rente contant worden gemaakt. Hierdoor benaderen de dekkingsgraden de kritieke grens van 100%. Sommige pensioenfondsen zitten daar zelfs al onder!

Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’: het aantal mensen met de pensioengerechtigde leeftijd neemt toe en de levensverwachting stijgt gestaag. De vraag is dus of we er straks nog wel zo warmpjes bij zitten…

In dit nummer gaan we in op het thema Pensioen in een vijftal luiken, te weten: 1. Basiskennis pensioen (De pensioensector - feiten en cijfers, Meer halen uit assurancerapporten). 2. Pensioen en Internal Audit ("Pensioen is een strategisch onderwerp", Hoe audit je 36 miljard euro?). 3. Pensioen en bestuur ("We zijn nu de pensioenstraat aan het verbouwen"). 4. Pensioen en vermogensbeheer (Duurzaam beleggen door pensioenfondsen, "Het risico ligt uiteindelijk bij de deelnemers"). en 5. Pensioen en toezicht ("Het pensioenproduct kent tekortkomingen", "De meeste mensen bekijken de pensioeninformatie niet eens").

Daarnaast leest u in deze editie onder meer:

  • Gelijk hebben én krijgen. Hoe vergroot je je persoonlijke effectiviteit? Laat het ego buiten de deur staan.
  • Hebben internal auditors ander informatiezoekgedrag? Thalia Weidema deed deelonderzoek naar informatiezoekgedrag en deelt haar bevindingen.
  • Auditors opleiden: aandacht voor de rollen en competenties. Over welke competenties moet een auditor beschikken? Je leest het hier.
  • Auditen in de cloud. Steeds meer applicaties ‘draaien’ in de cloud. Hoe kan de auditor dit auditen? Audit Magazine legt uit.

Benieuwd naar deze verhalen? Lees nu AM 2 2016 op uw computer, telefoon of tablet.

afbeelding

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie