10-08-2015
10-08-2015

LIO-bijeenkomst Consultatie Standaard 3000

De NBA heeft op 4 juni de herziene Standaard 3000 voor consultatie gepubliceerd. Deze Standaard gaat over Assurance opdrachten anders dan opdrachten tot controle van historische financiële informatie.

Veel interne en overheidsaccountants voeren dergelijke opdrachten uit en hebben dus te maken met deze Standaard. Het is daarom van groot belang dat de definitieve Standaard voldoende duidelijk en toepasbaar is. Om dit te bereiken organiseert het LIO-bestuur op donderdag 27 augustus een bijeenkomst bij de NBA voor leden die interne en overheidsaccountant (LIO) zijn.

Hier wordt nadere informatie over de Standaard gegeven en eventuele knelpunten geïnventariseerd via een discussie onder de deelnemers. Dit laatste dient als voorbereiding op een schriftelijke LIO-reactie in het consultatieproces.

Programma
14.30- 15.00 uur Ontvangst
15.00- 15.05 uur Opening door John Donners, LIO bestuurslid
15.05- 15.30 uur Toelichting op de herziene Standaard 3000 door Jan Thijs Drupsteen, hoofd Vaktechniek NBA en secretaris NBA Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB)
15.30- 16.55 uur Discussie aan de hand van stellingen en consultatievragen
16.55- 17.00 uur Afronding door John Donners

Voor nadere informatie over de bijeenkomst kunt u contact op nemen met de secretaris van het LIO bestuur, Johan Scheffe, 020 3010305.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie