MAB: Digitalisering en de impact op de internal auditfunctie

07-05-2020

Door Edo Roos Lindgreen, Michel Vlak, Arthur Verkerke

Video: Michel Vlak over digitalisering en de impact op de IAF

Digitalisering en de daarmee samenhangende opkomst van de data-gedreven economie hebben een grote invloed op de internal auditfunctie (IAF). Digitalisering leidt tot een veranderend risicobeeld voor organisaties en leidt tot een verbreding van het werkterrein en de scope van de werkzaamheden van de IAF. Tegelijkertijd stelt digitalisering de internal auditor in staat het werk beter, sneller en met meer diepgang te doen, zodat de IAF meer toegevoegde waarde kan leveren aan zijn stakeholders. Hoewel IAF’s vooruitgang boeken bij het incorporeren van digitalisering in de “audit universe” en auditaanpak, is het tempo niet hoog genoeg om de ontwikkelingen bij te houden. IAF’s worstelen met het toepassen van technologie binnen de auditaanpak en het ontsluiten van data; IT vereist specifieke kennis en expertise die schaars en moeilijk te verkrijgen en te behouden lijkt. Om relevant te blijven in een digitale wereld dienen IAF’s durf te tonen, te experimenteren en te investeren in kennis en vaardigheden in en voorzieningen voor het gebruik van technologie en data binnen het auditproces, zoals ook blijkt uit de in dit paper gepresenteerde casus Auditdienst Rijk. Naast het commitment en de support van de Raad van Bestuur (RvB) en de Audit Committee (AC), de belangrijkste stakeholders van de IAF, vereist dit ook een daadwerkelijke investering in termen van geld en menselijke capaciteit.

 

Lees het volledige artikel op MAB-online

Download het artikel als pdf

 

Dit artikel biedt inzicht in de mate waarin interne auditfuncties worstelen met de adoptie van technologie en data. Een heldere casusbeschrijving biedt inspiratie en ook praktische handvatten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie