Vanaf 3 januari MiFID II-toezicht door AFM

30-11-2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van marktpartijen een maximale inspanning opdat ze per 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. De AFM zal in haar toezicht op MiFID II vanaf 3 januari 2018 de nadruk leggen op beleggersbescherming en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten.

Het IIA benoemde in het rapport Risk in Focus – Hot topics for Internal Audit 2018 MiFID II al als een van de grote uitdagingen voor 2018. Complexiteit van regelgeving en daarmee gepaarde onzekerheid heeft altijd de aandacht van Internal Auditors. Echter, de MifFID II in combinatie met de GDPR én PSD2 (Payment Services II) vragen nogal wat van organisaties. Desondanks gaat AFM ervan uit dat marktpartijen vanaf 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II.

MiFID II is een belangrijke volgende stap in het verbeteren van de werking van de financiële markten in Europa en Nederland. De financiële marktpartijen hebben, net als de AFM, veel werk verricht om op tijd klaar te zijn”, zegt Gerben Everts, bestuurder van de AFM.

De AFM kan enige ruimte betrachten daar waar regelgeving zodanig laat beschikbaar is gekomen, dat van marktpartijen in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij per 3 januari 2018 hier aan voldoen. In dat geval moeten individuele marktpartijen kunnen aantonen dat dit voor hen geldt en dat zij alle noodzakelijke stappen hebben gezet om zo tijdig mogelijk compliant te zijn met MiFID II. De AFM zal bij het toezicht hierop proportioneel handelen.

Op het gebied van beleggersbescherming zullen kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van toezicht zijn. Daarnaast zal de AFM blijvend aandacht besteden aan onderwerpen als vakbekwaamheid, informatieverstrekking, kwaliteit beleggingsdienstverlening en provisies. Op het gebied van kapitaalmarkten zullen in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt en regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur, speerpunten van het MiFID II-toezicht van de AFM zijn.

“Uiteindelijk zal het er om gaan dat deze partijen de nieuwe en aangescherpte regels vanuit overtuiging oppakken. En wel op zo’n manier dat beleggers altijd goed worden beschermd en de integriteit en stabiliteit van de financiële markten staan als een huis”, aldus Everts.

Hoofdstuk Regulatory Complexity and Uncertainty - Risk in Focus - Hot Topics for Internal Audit 2018

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie