06-05-2014
06-05-2014

NBA brochure Accountants en Toon aan de Top

De accountant moet relevanter worden. Dat is de belangrijkste doelstelling van het NBA beleid. De signalerende rol van de accountant moet daarom verder vorm krijgen. Met aandacht voor Toon aan de Top meent de NBA dat de accountant zijn maatschappelijke relevantie kan verhogen en invulling kan geven aan zijn signalerende rol.
Om die reden heeft de NBA in 2012 een discussierapport gepubliceerd over het belang van de Toon aan de Top en de rol die accountants daarin kunnen vervullen. De NBA adviseert haar leden om die Toon regelmatig te bespreken met de top en de interne toezichthouders.
Lees hierover meer in deze behulpzame brochure.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie