02-05-2016
     
02-05-2016

NBA geeft ruimte aan RO’s

Naar aanleiding van ons persbericht ‘IIA wil erkenning van RO’s door NBA’ gaf Jan Thijs Drupsteen, Hoofd Vaktechniek bij de NBA de volgende reactie:

In het artikel ‘IIA wil erkenning van RO’s door NBA’ staat dat de NBA voorbij gaat aan het feit dat binnen een Internal Audit Functie (IAF) anderen dan accountants professioneel eindverantwoordelijk kunnen zijn voor een opdracht. Dit lijkt gebaseerd op een misverstand. De NVKS geeft juist ruimte aan andere professionals, waaronder RO’s om in een IAF verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van een opdracht.

Dit komt doordat in de NV COS is geregeld dat interne accountants (RA’s en AA’s) bij hun werkzaamheden de NV COS niet hoeven toe te passen wanneer zij werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn. Zij mogen ook andere opdrachtregels (bijv die van IIA) toepassen. De accountant moet dan wel vaststellen dat dit past binnen het vangnet van de VGBA en dat dit leidt tot een vakbekwame en zorgvuldige beroepsuitoefening. De NVKS is alleen van toepassing bij het uitvoeren van NV COS opdrachten.

De reden om niet specifiek te erkennen is dat er internationaal veel meer systemen zijn dan in de regelgeving erkend zouden kunnen worden. Daarom is gekozen voor een op principes gebaseerde aanpak.

Naast de ruimere mogelijkheden die de NVKS scheppen voor accountants afdelingen zijn er ook (beperkt) ruimere regels voor accountantskantoren. De NVKS kent de eindverantwoordelijke professional. Net als in de NVAK moet deze professional expertise toevoegen aan het kantoor, moet hij zich moeten houden aan regels voor kwaliteitssystemen en voor toetsingen en moet hij onderworpen zijn aan tuchtrecht. Wat verandert is dat er geen erkenning van de beroepsgroep meer door de NBA hoeft plaats te vinden maar dat de toetsing en verantwoordelijkheid ligt bij de kwaliteitsbepaler. Ook hier hebben de praktische problemen met een erkenningssysteem de doorslag gegeven. Het ligt niet voor de hand dat buitenlandse instituten zoals AICPA (VS), ICAEW (UK) of IDW (Duitsland) erkend zouden moeten worden door de NBA.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie