NBA-handreikingen voor accountants bij financiële instellingen geüpdatet

04-03-2019

De bestaande NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in vier handreikingen voor verschillende sectoren.

Er zijn nu handreikingen voor (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen (1142), verzekeraars (1143), pensioenfondsen (1144) en banken (1145). De titels zijn iets aangepast om aan te geven dat het niet alleen om wetgeving, maar ook om andere regelgeving gaat. De handreikingen heten nu ‘Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij ….’.

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwet- en regelgeving (toezichtregelgeving), met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wijzigingen in toezichtregelgeving zoals IORP 2 en Solvency ii maakten een actualisatie van Handreiking 1104 nodig.

De belangrijkste wijzigingen in de handreikingen ten opzichte van de geconsulteerde versies betreffen:

het duidelijk maken van de reikwijdte van de handreikingen. Het gaat om specifieke verplichtingen vanuit de toezichtregelgeving en niet om de verplichtingen uit de beroepswet- en regelgeving (beroepsregelgeving). De titel en de inleiding zijn hierop aangepast;
het duidelijk maken hoe toezichtregelgeving zich verhoudt tot accountantsregelgeving op het gebied van naleving van regelgeving in Standaard 250 uit de NV COS (zie hoofdstuk 2);
het beschrijven van de integriteitsrisico’s vanuit de vereisten van de Wft en de Pw. Dit is met name gebeurd in de themalijsten.

Voor andere financiële instellingen zijn geen aparte handreikingen. De nu beschikbare handreikingen geven voldoende handvaten voor dit soort instellingen. Waar nodig zullen wel zaken aangepast moeten worden voor de specifieke kenmerken van een dergelijke instelling. Accountants van betaalinstellingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de voor hen relevante delen uit de handreiking voor banken.

Bron: NBA

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie