08-04-2016
08-04-2016

NBA: "Interne auditfunctie moet jaarlijks de naleving van de Code onderzoeken"

Als reactie op de wijzigingsvoorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance stelt de NBA in een brief naar de Commissie het volgende over de interne auditfunctie:

"De NBA onderschrijft volledig de door u benadrukte belangrijke rol van de interne auditfunctie in de risicobeheersing van de vennootschap. In uw toelichting op het thema ‘versteviging van risicomanagement’ geeft u aan te willen benadrukken dat de functie-oefening van de interne auditfunctie en de externe accountant complementair aan elkaar zijn. Wij benadrukken op onze beurt dat de externe accountant een ongedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap. Deze verantwoordelijkheid wordt niet verminderd doordat de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van de interne auditfunctie. Het bestuur is immers verantwoordelijk voor het functioneren van de interne auditfunctie en in die zin kent de interne auditfunctie niet dezelfde onafhankelijkheid als de externe accountant.

Werkzaamheden van de interne auditfunctie kunnen op uiteenlopende onderdelen een waardevolle aanvulling zijn op die van de externe accountant. Hiervoor is wel nodig dat het werkplan van de interne auditfunctie, zoals al vastgelegd in de voorgestelde best practice bepaling 1.3.3, wordt afgestemd met de externe accountant. Zo bevelen wij aan dat de interne auditfunctie een jaarlijks onderzoek doet naar de naleving van de Code en een kopie van het onderzoeksrapport verstrekt aan de externe accountant. Dit onderzoek van de interne auditfunctie zou standaard onderdeel kunnen zijn van het werkplan als bedoeld in best practice bepaling 1.3.3 (Werkplan van de interne auditfunctie). Verder speelt de interne auditfunctie een belangrijke rol bij het proces waarbij het bestuur zich vergewist van de werking van de genomen maatregelen voor de inbedding van de cultuur zoals bedoeld in best practice bepaling 2.5.3 sub iv (Verantwoordelijkheid bestuur voor cultuur). De interne auditfunctie speelt daarnaast een belangrijke rol bij het onderzoek naar geconstateerde onregelmatigheden als bedoeld in de voorgestelde best practice bepaling 1.5.5 (Toezicht op onregelmatigheden)."

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie