14-09-2011
14-09-2011

NBA: Rol voor interne accountant in het krachtenveld RvC – externe accountant

In 2010 heeft NBA een Plan van Aanpak opgesteld als reactie op de Green Paper: Audit policy, lessons learned from the crisis. In september 2011 is het Adviesrapport: De Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de accountant. Met betrekking tot de interne accountants stelt de adviescommissie vast dat in de huidige praktijk een groot deel van de ca. 1000 organisaties van openbaar belang (OOB’s) geen interne audit afdeling heeft. En dat de wijze waarop de interne accountant functioneert en rapporteert kan per onderneming verschillen.

Als gewenste situatie stelt het rapport:
“Op initiatief van het bestuur vindt tijdig overleg plaats tussen de auditcommissie (AC), het bestuur, de extern accountant en de interne accountant over hun risico analyses en prioriteiten in audit en controle aanpak.

Als de onderneming een interne accountant heeft dan dienen de volgende onderwerpen besproken te worden:
- Functieprofiel interne accountant.
- Audit charter interne accountant.
- Benoeming en ontslag interne accountant.
- Budget, bezetting interne audit afdeling.
- (Mate van) interactie tussen de activiteiten van de accountant en van de interne accountant.
- Risico analyses interne accountant.
- Meerjarenplan interne accountant.
- Jaarplan interne accountant.
- Belangrijkste bevindingen interne accountant.
- Voortgang belangrijkste bevindingen interne accountant.
- Controleplan en risico analyses accountant.
- Planning accountant.

Het is belangrijk om de interne accountant een positie te geven in het krachtenveld RvC en accountant. Het is wenselijk om de benoeming en het ontslag van de interne accountant goed te laten keuren door de voorzitter van de AC. Idealiter rapporteert de interne accountant aan de CEO met een afzonderlijke rapportagelijn naar de AC.”

De adviescommissie stelt voor om deze maatregelen op te nemen in de Nederlandse corporate governance code en tevens te verwerken in een praktijkhandreiking van de beroepsorganisaties van accountants en van interne accountants.

Lees het volledige rapport

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie