Niet-financiële informatie verplicht in bestuursverslag

26-06-2017

Grote organisaties van openbaar belang zijn vanaf heden verplicht om in hun bestuursverslag niet-financiële informatie over milieu en sociale zaken opnemen.

Recentelijk is het besluit in werking getreden ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU. Deze richtlijn heeft betrekking op de bekendmaking van niet-financiële informatie in het bestuursverslag van bepaalde grote organisaties van openbaar belang. Organisaties die onder deze verplichting vallen, moeten in het bestuursverslag een separate verklaring opnemen met uitleg van het beleid en de resultaten van milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Deze openbaarmakingsverplichting geldt voor organisaties van openbaar belang (kortgezegd zijn dit beursvennootschappen, banken en verzekeraars) die kwalificeren als groot en gemiddeld meer dan 500 werknemers in dienst hebben.

Deze organisaties moeten voor het eerst verslag doen van hun niet-financiële beleid in het bestuursverslag over het boekjaar 2017. Is er (nog) geen beleid over deze onderwerpen, dan moet in de verklaring worden vermeld waarom dit er niet is. De richtlijn kent naast een verplichting tot bekendmaking van niet-financiële informatie ook een regeling voor grote beursvennootschappen over de bekendmaking van hun diversiteitsbeleid met betrekking tot het bestuur en de RvC. Deze verplichting was reeds bij separaat besluit ingevoerd op 22 december 2016. De bekendmaking van het diversiteitsbeleid in het bestuursverslag vormt een aanvulling op de verklaring inzake corporate governance die beursvennootschappen ook reeds moeten opstellen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie