08-02-2008
08-02-2008

Nieuw Dagelijks Bestuur

Het algemeen bestuur heeft uit haar midden een nieuw dagelijks bestuur (DB) gekozen, dat nu nog niet formeel is geïnstalleerd. Maar de issues waar DB zich mee bezighoudt behoeven continuïteit. Immers, de dagelijkse gang van in de vereniging moet gewoon doorgang vinden. Dus zijn de DB-leden al bezig om zich ‘in te werken’. De meesten van jullie zullen de namen van de DB-leden (her)kennen. Voor zover nodig stellen wij hierbij de nieuwe DB-leden kort aan u voor:

 • Voozitter: Fred Steenwinkel
  Fred werkt bij Equens (de opvolger van Interpay) als Hoofd Internal Audit. Fred is al jaren betrokken bij post-initiël masteropleiding Internal/ Operational auditing.
 • Vice-voorzitter: Sander Weisz
  Sander is werkzaam bij USG People als Corporate Director Internal Audit. Sander maakte al deel uit van het VRO-bestuur voor het integratiebesluit van eind 2007.
 • Secretaris: Arjen van Nes
  Arjen werkt als Corporate Risk manager bij Cordares. Tot voor kort was de hij de hoofdredacteur van Audit Magazine.
 • Penningmeester: Kurt Aulman.  
  Kurt werkt als directeur Group Audit van Van Landschot

  Als eerste piketpaal ziet het nieuwe DB het als haar ambitie om het goede werk van het vorige DB voort te zetten. Het IIA heeft een grote groei meegemaakt in het aantal leden en in haar dienstverlening. Het nieuwe DB wil dit succes voortzetten door:

   het ledenaantal te behouden en op natuurlijke wijze te laten groeien;
   de dienstverlening aan de leden nog verder te verbeteren vanuit het bureau en de commissies;
   het beroep van Internal Auditor verder op de kaart te zetten in Nederland;
   de internationale relaties te onderhouden en IIA Nederland internationaal de juiste positie te bezorgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie