Nieuwe analyse kwaliteitstoetsingen

07-12-2021

De continue evaluatie en verbetering van de dienstverlening is een belangrijk kenmerk van professionele organisaties. Dergelijke reflectie en ontwikkeling draagt sterk bij aan het vertrouwen in en de toegevoegde waarde van de dienstverlening. Dit geldt ook voor internal auditfuncties (IAF’s). De beroepsnormen van het Instituut van Internal Auditors (IIA) hebben dan ook een verplicht programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. Hier hoort tevens een externe, onafhankelijke kwaliteitstoetsing bij, die tenminste eens in de vijf jaar dient plaats te vinden.

Het nieuwe rapport beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2019 en 2020. Het is beschikbaar in het Nederlands en Engels
Een soortgelijke analyse is eerder uitgevoerd in 2018. Naast het rapport zijn de resultaten dit jaar ook te zien in een PowerBI. Met mogelijke selecties per Standaard, op hoofd- en detailniveau, en naar omvang van de IAF, kan daarmee nog beter worden bekeken welke aandachtspunten voor de lezer van waarde kunnen zijn. Het IIA geeft met dit rapport handvatten aan IAF’s voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering. Daarnaast is dit rapport een hulpmiddel voor IAF’s bij de voorbereiding op een externe kwaliteitstoetsing. 

De beoordeelde organisaties voldoen in zeer grote mate aan de kwaliteitsnormen. Een grote meerderheid van 41 (93%) heeft met een ‘Voldoet in het algemeen' (Generally Conforms, GC) het certificaat behaald. Geen enkele getoetste IAF ‘voldoet niet’ aan de beroepsnormen. Dit is vergelijkbaar met 2018.

Tegelijkertijd zijn voor veel organisaties op diverse Standaarden verbeteringen mogelijk en wenselijk, om de kwaliteit continu te waarborgen en mogelijk de stap te zetten van ‘formele’ kwaliteit in de zin van het sec voldoen aan de Standaarden naar ‘materiële kwaliteit, in termen van klantgerichtheid en -tevredenheid en het bieden van toegevoegde waarde aan de organisatie. Dat geldt met name voor de Standaarden inzake het programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering (de interne evaluaties) (1300), de aard van het werk (2100) en de operationele uitvoering van audits, met name in de zorgvuldige uitvoering en vastlegging van de planning en uitvoering.

Het is bemoedigend dat de scores in de loop der jaren verbeteren. Het is daarbij goed om te om op te merken dat ook kleine IAF’s goed in staat blijken te zijn om aan de Standaarden te voldoen. De scores op de Hoofdstandaarden vertoonden geen significante verschillen op basis van grootte. Ook waren er geen wezenlijke verschillen tussen de drie onderscheiden sectoren.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie