13-08-2014
13-08-2014

Nieuwe training Project Auditing

Het auditen van projecten heeft de afgelopen jaren aan belang gewonnen. Uit recent onderzoek van Sam Huibers en Björn Walrave bij een groot aantal organisaties in Nederland blijkt dat ruim de helft van de auditdiensten de afgelopen vijf jaar met project audits is gestart.

De rollen van de auditor zijn verbreed en hij/zij komt steeds vaker in een vroegtijdig stadium in beeld bij projecten.

Ondanks het toenemend belang van project audits is er onontgonnen gebied. Het merendeel van de organisaties audit slechts een klein gedeelte van de projecten. In sommige gevallen ligt hier een gestructureerde risicobenadering aan ten grondslag, in andere gevallen geschied dit wellicht nog op een meer opportunistische wijze.

Deze ontwikkeling brengt naast kansen ook uitdagingen met zich mee:
- Hoe kan de auditor een gedegen risicoanalyse uitvoeren om tot een gefundeerde selectie van projecten te komen?
- In hoeverre verschillen project audits van reguliere audits? Wat betekent dit voor de auditor?
- Welke rollen kan de auditor spelen ten aanzien van projecten? Welke randvoorwaarden zijn hierbij van toepassing? Welke rollen mag de auditor niet vervullen?
- Welke referentiekaders kan de auditor bij de uitvoering van een project audit gebruiken?

De trends en uitdagingen zijn besproken in een door het IIA gefaciliteerde ronde tafelbijeenkomst waarvoor grote belangstelling was.  Naar aanleiding hiervan organiseert het IIA op 16 december een training project auditing.

In de training project auditing gaan we op een interactieve wijze op bovenstaande  vragen in en bieden we bovendien een platform om ervaringen uit te wisselen. Aan de hand van een groot project van een Nederlandse organisatie zal de praktische kant van project auditing worden toegelicht. Deelnemers kunnen zelf actief aan de slag met de aangereikte stof middels casuïstiek.


Inschrijving kan nu hier
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie