Nieuwe vertaalde praktijkgids Grondbeginselen

04-11-2019

Er is een Nederlandse vertaling uitgegeven van de Practice Guide ‘Demonstrating the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, Enablers and Key Indicators’. Deze Nederlandse praktijkgids heet: ‘Blijk geven van de Grondbeginselen van de beroepsuitoefening van internal auditing, Instrumenten en Indicatoren’

In de praktijkgids worden de grondbeginselen en hun belang ervan voor de IAF nog eens toegelicht. Daarbij worden voor elk van de beginselen concrete instrumenten of handvatten gegeven om te zorgen dat aan het betreffende beginsel wordt voldaan. Eveneens worden indicatoren gegeven om te meten of (en in welke mate) de IAF daarin succesvol is geweest.

Met deze praktijkgids biedt het IIA een praktisch hulpmiddel om de mate van conformiteit met de grondbeginselen te evalueren en te bespreken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie