Nieuwe Wwft zal leiden tot meer IAF’s

16-08-2018

Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De nieuwe Wwft (ook wel bekend als anti-witwasrichtlijn) bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Dit betekent werk aan de winkel voor financiële instellingen, notarissen, advocaten, belastingadviseurs en accountants die onder de Wwft vallen. De verwachting is dat al deze grote en middelgrote kantoren een onafhankelijke internal auditfunctie (IAF) zullen moeten inrichten. 

In de vernieuwde Wwft is bepaald dat de genoemde instellingen een adequaat risicomanagement moeten implementeren, inclusief gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Tevens dienen ze onafhankelijke compliance- en auditfuncties in te richten voor zover deze nog niet aanwezig zijn en passend zijn bij de aard en omvang van de instelling (artikel 2d).

De compliancefunctie moet gericht zijn op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld en is verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie van ongebruikelijke transacties aan Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). De auditfunctie controleert of de instelling de Wwft naleeft en of de compliancefunctie zijn taken goed uitvoert. Voor veel financiële instellingen zijn de eisen ten aanzien van een onafhankelijke compliance- en auditfunctie geen probleem. Dit is anders voor veel kantoren van notarissen, advocaten, belastingadviseurs en accountants.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft gemeld aan haar leden dat de Commissie Beroepszaken bezig is met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. De commissie verwacht in september 2018 de nieuwe versie te publiceren. Ook zullen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de NBA in het najaar van 2018 een update van de e-learning ‘Wwft voor belastingadviseurs en accountants’ uitbrengen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben haar leden eveneens over de nieuwe Wwft-vereisten geïnformeerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie