16-11-2010
16-11-2010

Nivra publiceert Onderzoek naar de Risicoparagraaf in jaarverslagen

In het voorjaar 2008 heeft het NIVRA onderzoek gedaan naar de risicoparagrafen in de jaarverslagen 2007 van alle Nederlandse beursfondsen. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek (Inzicht in Onzekerheid, juni 2008) was dat de verslaggeving over risico’s en de beheersing daarvan nog sterk verbeterd kan worden.

Sindsdien heeft het Nederlandse bedrijfsleven te kampen met de effecten van de kredietcrisis die heeft aangetoond dat het beheersen van risico’s uitermate belangrijk is. Om die reden is besloten om een vervolgonderzoek uit te voeren waarbij de belangrijkste bevindingen uit het eerdere onderzoek als uitgangspunt zijn genomen.

Onderzoeker Johan Scheffe RA RO CIA concludeert:


· Ten opzichte van 2 jaar gelden is er een verbetering opgetreden in de kwaliteit van de risicoparagrafen.
· Op het gebied van zowel presentatie als inhoud is er echter nog voldoende ruimte voor verbetering.
· Veel ondernemingen hebben moeite om zich in de risicoparagraaf te beperken tot de meest belangrijke risico’s.
· De informatie over risicobereidheid (risk appetite) kan veel beter. Slechts 15 % verstrekt hier enige informatie over.
· Er wordt weinig inzicht gegeven in de uitkomsten van de (jaarlijkse) beoordeling door het bestuur van de risicomanagementsystemen.
· Ondanks de kredietcrisis worden risico’s uit hoofde van het beloningsbeleid niet beschreven in de risicoparagrafen.
· Het valt op dat de Nederlandse beursfondsen meer gebruik maken van de herziene Code middels de beperktere scope van de In control statement. Het gebruik van de forward looking statement is ten opzichte van 2 jaar geleden met 44 % gedaald.
· Twee ondernemingen verstrekken geen In control statement, voldoen op dit punt niet aan de Code en geven evenmin uitleg.
· Een positieve ontwikkeling is het feit dat ondernemingen meer inzicht geven in de tekortkomingen en verbeteringen in hun risicomanagement systemen die de basis moeten vormen voor de In control statement.

Lees het volledige rapportTerug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie