Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen NBA van kracht

11-01-2018

Per 1 januari 2018 zijn de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) van de NBA van kracht. Deze zijn ook van toepassing voor accountants (RA en/of AA) die werkzaam zijn als internal auditor. De NVKS bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid.

De NVKS richten zich op de kwaliteitsborging van NVKS-opdrachten. Dit zijn assurance- of aan assurance verwante opdrachten die worden uitgevoerd door een eindverantwoordelijke accountant onder toepassing van de NV COS. Nadere duiding van het begrip assurance is te vinden in het NBA Stramien voor assurance-opdrachten.

U kunt u als lid van het IIA en RA/AA zijnde besluiten uw werkzaamheden uitsluitend te verrichten onder de IIA Kwaliteitsstandaarden[1]. U dient dit duidelijk in uw charter te hebben vastgelegd met toestemming van het hoogste orgaan van uw organisatie. Een verwijzing naar de NV COS mag dan niet voorkomen in het charter. Dit houdt in dat zowel uw werkzaamheden na controle en beoordeling van financiële overzichten geen “assurance” mogen inhouden als in de definities van NBA, van de VGBA en de NV COS als dat de rapportage niet mag worden verspreid buiten uw organisatie of een vooraf bekende beperkte groep van derden. Er mag er geen verwijzing naar de NV COS in de opdrachtformulering en/of rapportage staan.

Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot de helpdesk vaktechniek van de NBA.

 

[1] Dit vloeit voort uit de uitzondering die de NVKS toestaat in artikel 3e van de inleiding:
1 Deze nadere voorschriften zijn van toepassing op in deze nadere voorschriften behandelde opdrachten die uitgevoerd worden door een accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet op het accountantsberoep.
2 Een accountant die een opdracht als bedoeld in het vorige lid verricht, voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de relevante standaard van deze nadere voorschriften.
3 Het vorige lid is niet van toepassing indien de accountant op andere wijze voldoet aan het fundamenteel beginsel vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, bedoeld in artikel 2 van de VGBA en:
de accountant ten behoeve van intern gebruik door de organisatie waarbij hij betrokken is bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, een andere opdracht dan een opdracht tot de controle of beoordeling van financiële overzichten uitvoert en middels een kwaliteitssysteem op accountantseenheid niveau de kwaliteit wordt geborgd;

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie