Onderzoek naar functioneren van RvC's onder druk

26-07-2016

De Raad van Commissarissen speelt een belangrijke rol in de governance van organisaties. We weten steeds meer over het functioneren van RvC's en onderzoekers hebben een redelijk zicht op welke factoren het functioneren van RvC's beïnvloeden.

Veel onderzoek gaat echter impliciet uit van een stabiele situatie; een situatie waarin de onderneming en een RvC zich in relatief rustig vaarwater bevinden. Dit geeft geen volledig beeld van het functioneren van RvC's. Een belangrijk aspect van een effectieve RvC is gelegen in het effectief omgaan met kritische situaties.

Dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Manen van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar het functioneren van RvC's onder druk. Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe RvC' s omgaan met kritische situaties. Kritische situaties zijn uitzonderlijke situaties, die een grote impact hebben.

Uw deelname is van groot belang voor het welslagen van het onderzoek. De vragenlijst bestaat uit een aantal open vragen, waarbij u wordt gevraagd in uw eigen bewoordingen een omschrijving te geven van een kritische situatie en te omschrijven hoe de RvC daar mee om is gegaan.

Doe mee aan het onderzoek naar het functioneren van RvC's onder druk

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie