20-11-2009
20-11-2009

Opkomende enquêtes over de rol van de Interne Audit Functie in relatie tot Governance Risk & Compliance en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IIA Nederland en de Vakgroep INTAC van het Koninklijk NIVRA zijn afgelopen zomer gestart met 2 nieuwe projecten waarbij de Interne Audit Functie (IAF) het middelpunt vormt van de onderzoeken. Het eerste project betreft een onderzoek naar de relatie tussen de IAF en Governance, Risk & Compliance (GRC) afdelingen in Nederlandse ondernemingen. In antwoord op de vraag: “Wat ging er mis?”, beoogt het onderzoek te komen tot best practices voor de rol van een IAF in relatie met GRC afdelingen.
Het tweede project betreft een onderzoek naar de rol van de IAF en haar betrokkenheid bij het proces van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van Nederlandse ondernemingen en organisaties. MVO wordt steeds belangrijker en IIA en INTAC willen graag alle IAF’s handvatten geven voor een effectieve rol van de IAF in dit proces.

GRC & IAF
INTAC en IIA willen de resultaten van het onderzoek bekend maken op het IIA Congres in de komende zomer. Daartoe zal begin januari 2010 een grote enquête worden uitgezet onder de stakeholders van het project. Risk Managers, Internal Control Managers, Compliance Officers en Hoofden Internal Audit zullen benaderd worden met het verzoek deel te nemen aan een enquête over dit onderwerp. De enquête is tot stand gekomen uit enthousiaste werkgroepen die literatuuronderzoek hebben verricht en van daaruit vragenlijsten hebben samengesteld. Vervolgens zullen bij een aantal ondernemingen interviews worden afgenomen.

MVO & IAF
De resultaten van dit onderzoek worden reeds in het voorjaar van 2010 verwacht. IIA Nederland en INTAC beraden zich momenteel over de combinatie van een mini-congres en/of roundtable-bijeenkomst aan het einde van het eerste kwartaal 2010. Het onderzoek is iets kleiner van omvang en de betreffende enquête wordt komende maand uitgezet onder alle hoofden van IAF’s in Nederland.

Middels deze weg willen de besturen van INTAC en IIA uw aandacht vragen voor de opkomende enquêtes en het belang van deelname door uw audit afdeling en uw collega’s bij Risk Management, Internal Control en Compliance.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie