06-11-2015
06-11-2015

[PAS] Interview met René Zendijk

Door: Arne Mulder

René Zendijk is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor internal audit bij Legal & General Nederland (LGN). Na eerst voor de kleine auditafdeling van DBV Verzekeringen gewerkt te hebben en na de overname van DBV bij de grotere auditafdeling van SNS Reaal, kwam de nieuwe uitdaging langs om de auditafdeling van LGN een goede plek te geven binnen de organisatie. Deze auditafdeling van 1,6 fte wordt ingevuld door één fulltime internal auditor, indien nodig aangevuld met externe inhuur.

Welke opdracht heb je meegekregen toen je in januari 2015 begon bij LGN?
Voor mijn komst was al een begin gemaakt met een auditafdeling. Door wijzigingen in de bezetting waren daar echter nog enkele verbeterslagen mogelijk. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van de audits en dossiervorming in het bijzonder. Mijn opdracht is om die verbeterslagen uit te voeren en uiteraard het management constant een spiegel voor te houden.

Kun je aangeven hoe de audit en risicomanagementwerkzaamheden bij jullie zijn georganiseerd?
Risicomanagement is goed verankerd in de organisatie en ligt bij de lijnmanagers. Via een overlegstructuur met een reguliere meeting worden de risico’s die uit de verschillende overlegstructuren van de afdelingen komen voor de gehele organisatie beoordeeld en gewogen. Deze punten worden gebruikt bij audits en worden continu gemonitord op uitgevoerde acties. Dat systeem werkt erg goed binnen LGN, omdat de direct betrokken managers continu betrokken zijn bij de risico’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Een aparte riskmanagementafdeling bestaat dus niet binnen LGN.

Wat zijn jouw top uitdagingen in deze nieuwe functie?
De grootste uitdagingen zijn om audit een goede plek binnen de organisatie te geven, als eenpitter richting de organisatie toegevoegde waarde te leveren en ondertussen ook te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Hoe zijn de eerste reacties uit de organisatie op jouw invulling van de auditfunctie?
Voor zover ik heb vernomen zijn de reacties positief. Zowel het management als de medewerkers staan erg open voor aanbevelingen om risico’s te mitigeren. Het wordt over het algemeen als een welkome aanvulling gezien om te komen tot een goede organisatie.

Welk Hoofd Internal Audit van een kleine auditafdeling zou jij in de volgende PAS nieuwsbrief terug willen zien?
Kjell van Milaan en Lizet Hage zijn sinds kort toegetreden tot de commissie PAS en daarom lijkt het mij leuk om ze beiden in de volgende nieuwsbrief de gelegenheid te geven om zich voor te stellen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie