Platform Interne Audit voor Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties (IAP)

31-08-2021

Sinds twee jaar zijn pensioenfondsen, net als banken en verzekeraars verplicht een Internal Auditfunctie (IAF) in te richten. Vanuit deze verplichting die voortkomt uit de Europese IORP II-richtlijn is de sleutelfunctie Internal Audit in werking getreden (SF-IA). 

Platform Interne Audit in de Pensioensector 
Om een (vaktechnische) bijdrage te leveren aan de verdere implementatie en uitvoering van de SF-IA in de pensioensector is het platform Interne Audit in de Pensioensector (IAP) tot stand gekomen. Het platform kan gebruikt worden om (internal audit gerelateerde) vragen te stellen door Sleutelfunctiehouders internal audit (SFH-IA) en stakeholders. 
Primaire activiteiten 

De vragen kunnen gesteld worden door te e-mailen naar pensioenfondsen@iia.nl. Deze e-mailbox wordt beheerd door de voorzitter van de regiegroep IAP. De regiegroep bestaat uit verschillende leden met allen hun eigen expertise en kennis. Zodoende wordt de e-mail beantwoord door de juiste groepslid. De regiegroep IAP wordt ondersteund door het IIA. Vragen die voor de gehele sector relevant worden geacht worden gedeeld via de website van het IIA

Secundaire activiteiten
De regiegroep is het IAP-platform aan het opzetten voor de stakeholders en andere betrokkenen vanuit de pensioensector. Op dit platform is het mogelijk om ervaringen met elkaar uit te wisselen en documenten beschikbaar stellen. Vanuit de binnengekomen vragen en ontwikkelingen vanuit de wetgever of toezichthouder en/of vanuit discussies binnen het platform kan de regiegroep IAP thema’s bepalen waar mogelijk IAP-bijeenkomsten (fysiek of digitaal) uit voortkomen. Daarbij kan de regiegroep waar gewenst is verbinding leggen met belangverenigingen in de pensioensector. 

Tot slot zal de regiegroep IAP in uitvoering van de activiteiten periodieke afstemming zoeken met specialisten uit de pensioensector ten aanzien van onder andere juridische, actuariële, risicobeheersing en intern toezicht thema’s en vraagstukken. 

Klik hier voor het platform. 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie