Privacywet geen basis voor inzage in rapport

28-05-2018

Twee ontslagen managers klagen zonder succes over de accountant die hun inzage in zijn onderzoeksrapport weigerde. De verspreidingskring was contractueel beperkt tot de raad van bestuur en aan de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen zij geen inzagerecht ontlenen.

Belangrijkste feiten
Bij een dochteronderneming van de salesgroep van een energieconcern maken enkele medewerkers bij de vertrouwenspersoon anoniem melding van misstanden. Het concern laat de Group Internal Audit een intern onderzoek uitvoeren. De uitkomsten leiden tot het ontslag op staande voet van twee managers van de dochteronderneming. Volgens de vaststellingsovereenkomst zullen de twee per 1 april 2017 opkrassen.

Na het ontslag maken enkele medewerkers van de dochteronderneming hun zorgen over de bedrijfscultuur kenbaar bij de raad van bestuur van het concern. Een registeraccountant krijgt de opdracht een onderzoek in te stellen om “de kennelijk bestaande of recent ontstane onrust te mitigeren”. Hij zal uitsluitend rapporteren aan de raad van bestuur.

De twee managers eisen bij de raad van bestuur dat de onderzoeker hun hoort, anders herroepen zij de vaststellingsovereenkomst. In september 2017 spannen zij een kort geding aan tegen de salesmaatschappij en eisen inzage in het onderzoeksrapport. Als de raad van bestuur toezegt dat zij de relevante stukken te zien zullen krijgen die hebben geleid tot hun ontslag trekken de twee het kort geding in.

Een paar weken later vragen de ontslagen managers de accountant om inzage in het onderzoeksrapport. Deze weigert, omdat de verspreidingskring is beperkt tot de raad van bestuur. Daarna eisen de twee vergeefs in kort geding dat de accountant alle stukken afgeeft die bij de onderzoeksopdracht horen. Vervolgens dienen zij een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer. De raad van bestuur doet dan een schikkingsvoorstel: als de managers stoppen met procederen – waaronder de tuchtprocedure tegen de accountant – dan zal het concern de proceskosten voor eigen rekening nemen en niet verhalen op de managers. De managers wijzen het voorstel af.

Lees verder op accountant.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie