30-06-2015
30-06-2015

Publicatie: Soft controls: aanknopingspunten voor de IA

 

Het Institute of Internal Auditors besteedt in de International Standard for the Professional Practice 2110 expliciet aandacht aan de bedrijfsethiek als onderdeel van de governance. Uit deze Standaard blijkt dat de Internal Auditor, naast de hard controls, expliciet aandacht moet besteden aan de soft controls. Cruciaal is hierbij de vraag: “Hoe kan de audit op soft controls het beste worden ingevuld en welke aanknopingspunten heeft de Internal Auditor?”

De werkgroep Soft Controls van de IIA Commissie Professional Practices heeft deze vraag nader onderzocht. De werkgroep bestaat uit deelnemers uit diverse bedrijfstakken. De hoge respons op de door de werkgroep uitgestuurde enquête geeft duidelijk aan dat het onderwerp in onze beroepsgroep leeft. Op basis van een literatuurstudie, de uitkomsten van de enquête en praktijkervaringen is deze publicatie opgesteld om tot een pragmatische aanpak voor een audit op soft controls te komen.

Download hier de discussion paper Soft controls: Wat zijn de aanknopingspunten voor de internal auditor?

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie