16-02-2015
16-02-2015

Publieke managementletter voor banken

In december 2014 heeft de NBA een publieke managementletter uitgegeven voor banken. Daarbij wordt een belangrijke waarde toegedicht aan de rol van de interne audit functie in het functioneren van financiële instellingen.

De NBA geeft aan dat een risicomanagementsysteem ook in de toekomst moet bijdragen aan het vormen van de juiste cultuur. Risicobeheersing zal daarbij nog meer moeten gaan doordringen in de alledaagse activiteiten en processen. Interne auditors moeten, in lijn met de Code Banken, de opzet en werking van dit stelsel beoordelen en waar nodig aanbevelingen doen. Dit vraagt naar de mening van NBA om een kwalitatief hoogwaardige interne auditfunctie.

In totaal worden zes signalen gegeven. Een van deze signalen die wij er graag uit willen lichten is dat de cultuurverandering nog pril is binnen de financiële instellingen. Rond cultuur en gedrag moet volgens de NBA dan ook geen checklistaanpak ontstaan. Het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen slaagt alleen wanneer medewerkers worden aangesproken op cultuur en gedrag, erop kunnen worden afgerekend en zich dus ook kwetsbaar weten. Soft controls moeten dan ook in de risicobeheersing worden ingebed en een plaats krijgen bij het waarborgen van integer gedrag en klantgericht handelen. Dat vraagt veel aandacht en langetermijnplanning.

Voor de interne auditor betekent dit ook dat er nog meer bewustzijn zal moeten komen van het belang van cultuur, gedrag en soft controls. De afgelopen jaren zijn al veel artikelen verschenen over soft controls in het Audit Magazine en is al meerdere malen over gesproken tijdens verschillende seminars en congressen. Ook binnen de audit opleidingen worden soft controls steeds meer besproken.
De NBA geeft aan dat het zaak is dat de interne audit functies nu ook aantoonbaar meer tijd zullen moeten gaan besteden aan soft controls en dat hier specifiek tijd voor gealloceerd dient te worden in de auditplanning. Een belangrijk signaal aan de audit community om daadwerkelijk invulling te gaan geven aan deze verwachtingen.

 
Door: Jan Rodenburg MSc RE RO CIA CISA

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie