Rapport: Voorbereiden op het ‘onbekende onbekende’

26-07-2016

Een toekomstverkenning naar thema's en trends die van invloed zijn op de auditprofessie.

Onzekerheid & behoefte aan beheersing
De context waarin de internal auditor opereert verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hebben grote gevolgen. Voor de samenleving als geheel en voor de individuele burgers en organisaties die er deel van uitmaken. Maar ook voor de afdelingen en professionals die zich bezig houden met het analyseren en beheersen van de risico’s, met het bieden van zekerheid en inzicht in processen, en een deugdelijke verantwoording over processen en uitkomsten. De samenleving wordt meer complex en daarmee lastiger kenbaar. De organisaties waarin auditors hun werk doen moeten overleven in turbulente omstandigheden. Nieuwe technologieën en andere inzichten maken ook het auditvak zelf turbulent. Van de auditor wordt aanvullende zekerheid gevraagd, maar dat gebeurt in een omgeving die steeds meer onzeker, onvoorspelbaar en onbekend is.

Verkenning van een veranderend vakgebied
In deze trendstudie geven we zicht op de trends en ontwikkelingen die zich in en rond het vakgebied afspelen. Dat is verkend via drie soorten activiteiten: deskresearch, interviews en discussiebijeenkomsten met een expertgroep. Dit trendrapport presenteert onze bevindingen in de vorm van vijf trends, voorafgegaan door een referentiekader voor het denken over de (onbekende) toekomst. We sluiten af met een beschrijving van trend-overstijgende implicaties en uitdagingen voor het auditvak.

Trendrapport
Wij hopen dat het rapport de lezer informeert, inspireert en wellicht ook zelfs wat verwart. Om vanuit die basis vervolgens zelf het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van het vak. De toekomst ont- staat deels in autonome trends, waarop internal auditors zelf geen invloed hebben en waar ze niet meer mee kunnen dan er goed op inspringen als ze zich voordoen. Maar de toekomst is deels ook een domein waarop internal auditors zelf wel degelijk invloed hebben. Vandaar ook de titel en ondertitel voor dit rapport waarmee we bedoelen dat: nadenken over thema’s en trends die in de toekomst mo- gelijk van invloed kunnen zijn op het auditvak impliceert dat er altijd ook aandacht moet zijn voor het ‘onbekende onbekende’, dat wil zeggen: ook datgene waarvan we zelfs nog niet weten dat wat we het niet weten. Implicaties zijn dan ook eigenlijk nooit helemaal te voorzien. Tegelijk is ook voorbereiding op de toekomst wel vereist, en dat kan ook. We zoeken dus naar de richting in de veranderingen die plaatsvinden, maar zoeken zo ook naar een zinvol gesprek over houvast om zelf mede richting te kun- nen geven aan die verandering. Wij vertrouwen er op dat dit trendrapport daartoe aanzet.

Download het rapport: Voorbereiden op het ‘onbekende onbekende’

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie