Reactie IIA op Voorlopige bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector

01-11-2019

Minister Hoekstra gaf eind 2018 de Commissie Toekomst Accountancysector de opdracht ‘onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam geborgd kan worden en te adviseren over eventuele gewenste beleids- en/of wetswijzigingen en de juridische haalbaarheid daarvan’. 

De commissie publiceerde begin oktober een interim-rapport en vroeg betrokkenen hierop te reflecteren en eventueel nadere informatie te verschaffen. IIA Nederland heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en reageert op die punten die direct of indirect met het vakgebied van de internal auditor te maken hebben. 

IIA Nederland is het geheel eens met punt 6 uit de samenvatting: de juiste financiële verantwoording is een verantwoordelijkheid van de hele keten. De internal auditfunctie (IAF) is een belangrijke actor in deze keten. IIA pleit er dan ook voor dat de rol van de IAF expliciet wordt opgenomen in het eindrapport.  Ook pleit IIA Nederland voor een goede afstemming tussen de IAF en de externe accountant bij de beoordeling van de In Control Statement.

Download de volledige reactie van IIA Nederland

Photo by San Kaÿzn on Unsplash
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie