Reactie op consultatie Zorgbrede Governancecode

11-08-2016

De zorg is voortdurend in verandering. Dat geldt ook voor de kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en de governance in zorgorganisaties. De brancheorganisaties in de zorg willen de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. Daarom hebben de brancheorganisaties besloten tot een herijking en vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode 2017.

Het bestuur van het IIA heeft gereageerd op de consultatieversie van deze Zorgbrede Governancecode: "Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgenomen code en denken dat deze code tot een verbetering in de governance en interne beheersing kan leiden. Wij hebben echter wel met verbazing geconstateerd dat de internal audit functie (IAF) op geen enkele wijze in de voorgenomen code is opgenomen."

"Wij willen u daarom graag in overweging geven om voor grote(re) zorgorganisaties in de code op te nemen dat een IAF als onderdeel van een gezonde governance van zorgorganisaties gezien dient te worden en dat zowel de raad van bestuur als raad van toezicht hierover het gesprek dienen aan te gaan."

Download de consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode 2017

Lees de gehele reactie van het IIA op de consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode 2017 met enkele aanbevelingen ter verbetering

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie