Reputatieschade belangrijkste risico in 2019

19-07-2019

Er komen steeds meer nieuwe risico’s bij en het risicolandschap wordt voor organisaties daardoor dusdanig complex, dat de focus op ‘traditionele’ risico’s dreigt te verslappen. Zo blijkt reputatieschade dit jaar het belangrijkste risico, waar dit vorig jaar nog (veranderende) wet- en regelgeving betrof. Cybersecurity (computercriminaliteit, virussen, malware) en een trage economische groei of herstel complementeren dit jaar de top drie. Dit komt naar voren uit het onderzoek BDO Global Risk Landscape 2019.

Het belang van goed risicomanagement, ingebed in de bedrijfscultuur, neemt toe, zo blijkt uit de cijfers. Organisaties zien zich geconfronteerd met een steeds breder scala aan risico’s, waardoor het soms lastig prioriteren is. Ook het onderscheiden van serieuze risico’s en minder ernstige, maar meer gehypte risico’s is een aandachtspunt. De oplossing is evenwel simpel: organisaties moeten het risicomanagement zelf prioriteren. Risicomanagement moet daarom meer verweven worden in alle bedrijfsonderdelen en niet slechts de verantwoordelijkheid blijven van één werknemer of afdeling, maar juist breed gedragen worden door alle afdelingen en lagen van een bedrijf heen.

Kracht van risicomanagement meer benutten
Emanuel van Zandvoort, partner Risk Advisory Services bij BDO over het onderzoek: “Het is duidelijk dat bedrijven nog niet de volledige kracht van risicomanagement benutten om beter gefundeerde beslissingen te maken. Zo is er bijvoorbeeld relatief weinig aandacht voor risico’s die duidelijk zichtbaar en ook realistisch zijn. De brexit en klimaatverandering zijn hier voorbeelden van: iedereen weet al langere tijd dat het eraan komt, dus er valt op in te spelen. Toch worden bedrijven vaak ‘afgeleid’ door tal van nieuwe risico’s of de veel minder voor de hand liggende risico’s die het nieuws halen en daardoor al snel meer impact lijken te hebben.”  

Van Zandvoort ziet nog meer opvallende uitkomsten. “Het blijkt dat er vaak geen aangewezen verantwoordelijke is voor risico’s die al jaren bovenaan het risicoregister prijken. Daardoor wordt hier vermoedelijk ook niet echt goed op geacteerd. Daarnaast blijkt ook dat de onderlinge verbondenheid van risico’s nog niet goed begrepen wordt. Met name in de EU speelt dit punt. Dat is bijzonder, omdat veel risico’s niet op zichzelf staan. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen het risico op datalekken en de aanwezigheid van gedateerde IT-systemen, of de impact van klimaatverandering en demografische ontwikkelingen.”

Bent u benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek? Download dan de volledige Global Risk Landscape 2019 van BDO.

Bron: BDO

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie