Roundtable voor kleine en middelgrote IAFs verzekeraars

26-09-2017

Het Verbond van Verzekeraars houdt woensdag 11 oktober een rondetafelbijeenkomst voor interne auditors van kleine en middelgrote verzekeraars. Het thema is Audit hotspots 2018.

In het najaar wordt traditioneel het auditplan voor het volgende jaar opgesteld. Deze bijeenkomst biedt uitstekende inspiratie en input. Een aantal stakeholders geeft vanuit eigen perspectief input: CEO, Audit Commissielid, DNB (Gert-Jan Mostert) en een externe accountant. Vervolgens gaan deelnemers in discussie om te komen tot de ‘audit hotspots’ voor het komende jaar.

Voor wie
Deze sessie is bestemd voor hoofden en seniormedewerkers van interne auditfuncties bij kleine en middelgrote verzekeraars. Deelname staat open voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

PE-punten 
Vanuit NBA worden 3 PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend. Als u ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun u dit bij uw aanmelding aangeven.

Programma
13.30-14.00  Inloop
14.00-15.20  Het stakeholderperspectief (CEO, AC-lid, DNB, externe accountant)
15.20-15.30  Pauze
15.30-16.15  Audit hotspots 2018: van long list naar short list
16.15-17.00  Break-out sessies - inzoomen op hotspots
17.00-17.15  Plenaire wrap up
Vanaf 17.15 Netwerkborrel

Informatie
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Ron Hersmis (Verbond).

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie