04-02-2016
04-02-2016

Roundtable Auditen van Soft Controls groot succes

In vervolg op een eerdere roundtable over soft controls, vond op vrijdag 29 januari 2016 een tweede sessie over dit onderwerp plaats, wederom georganiseerd door de commissie Benchmarking.

Op de roundtable van 23 oktober 2015 stond het rapport “Soft controls: Wat zijn de aanknopingspunten voor de internal auditor?” van IIA Nederland centraal. Na deze roundtable bleek er behoefte te zijn aan een verdiepende roundtable, waarbij het concreet delen van ervaringen met het auditen van soft controls centraal zou staan.

Deze tweede roundtable op vrijdag 29 januari ging derhalve in op de praktische toepassing van soft controls. Sprekers van Arcadis, ABN AMRO en de Rijksoverheid vertelden hoe zij met dit onderwerp bezig zijn. Teneinde de discussie volop ruimte te geven, werd er in twee groepen met elkaar en met de inleiders de diepte ingegaan.

In het slotgesprek werd de bijeenkomst als positief en nuttig geëvalueerd. Afgesproken is dat er na de zomer een derde roundtable wordt georganiseerd over soft controls, waarin ruimte zal zijn voor de dan opgedane ervaringen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie