Scorecard: nieuwe applicatie ambition model

17-09-2020

Scorecard in Benchmark Place: nieuwe applicatie in aanvulling op Ambition Model

De Scorecard is een nieuwe, realtime benchmark die is geïntegreerd in hetzelfde online platform als het Ambition Model. Tezamen vormen zij nu de Benchmark Place.

De Scorecard sluit aan op de zes thema’s van het Ambition Model. Daar waar het Ambition Model vooral is voor strategische planning, is Scorecard gericht op operationele bedrijfsvoering van de IAF. 

Dankzij de zelf te kiezen filters in de Scorecard kunnen CAE’s hun afdeling benchmarken met vergelijkbare IAF’s uit Europa op concrete en actuele internal auditonderwerpen.

De Scorecard draagt bij aan de leer- en verbetercyclus van IAF’s en speelt in op de behoefte om te benchmarken, zoals we dat voorheen deden met bijvoorbeeld GAIN.

Hoe meer IAF’s hun data indienen, hoe meer er kan worden geprofiteerd van een accurate benchmark. Dus doe mee!

De Scorecard is toegankelijk voor CAE’s die lid zijn van het IIA. CAE’s die al inloggegevens hebben voor het Ambition Model kunnen direct naar ‘Benchmark Place’ voor gebruik van de Scorecard. Registreren als nieuwe deelnemer, voor zowel Ambition Model als Scorecard, kan via de volgende link.

Vragen of opmerkingen over Scorecard kunnen gemaild worden naar benchmarking@iia.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie