26-10-2009
26-10-2009

Solvency II nagenoeg afgerond

Onlangs heeft het Europees Parlement de nieuwe Solvency II-richtlijn aangenomen. Deze maand (oktober 2009) wordt het definitieve advies rondom Solvency II verwacht van het CEIOPS (the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Uiteindelijk moeten alle verzekeraars ‘Solvency II-proof’ zijn in oktober 2012.
Solvency II lijkt in vele opzichten op Basel II (de solvabiliteitsrichtlijnen voor banken). Ook Solvency II maakt bijvoorbeeld gebruik van drie pijlers:

  • Pijler 1: minimale kapitaaleisen voor operationeel en beleggingsrisico, berekend op basis van daarvoor opgestelde risicomodellen
  • Pijler 2: gedragstoezicht; de toezichthouder stelt vast dat u de interne processen heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat het kapitaal in overeenstemming is met de risico’s van de onderneming
  • Pijler 3: marktdiscipline en eisen over de toelichting in de jaarrekening

Lees het volledige artikel van Finance Ventures.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie