Standaardisatie: One size doesn’t fit all

17-07-2018

Over haalbaarheid en wenselijkheid van harmonisatie en standaardisatie van verslaggeving en accountantscontrole.

Internationaal is veel energie gestoken in de implementatie van een consistente set verslaggevingsregels (in ieder geval voor beursfondsen) en controlestandaarden. Desondanks blijven verschillen bestaan tussen de jaarrekeningen van ondernemingen en de uitvoering van de accountantscontrole. Cultuur, taal, nationale gebruiken en uitzonderingen blijven bijvoorbeeld zorgen voor verschillen. Daarnaast is er veel vrijwillige informatie waar de IFRSs niet op van toepassing zijn, waardoor ondernemingen hun eigen keuzes kunnen maken binnen algemene principes.

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal oorzaken voor verschillen en op de informatiewaarde van verschillen. Een bepaalde mate van harmonisatie kan positief zijn voor de vergelijkbaarheid van informatie, maar te ver doorgevoerde standaardisatie kan leiden tot verlies aan informatiewaarde en is derhalve niet wenselijk.

Relevantie voor de praktijk

Door middel van internationale regelgeving wordt getracht om harmonisatie te realiseren van verslaggeving en accountantscontrole. Het is van belang om te onderkennen dat er verschillende oorzaken zijn voor verschillen die zullen blijven bestaan. Die verschillen kunnen (internationale) vergelijkingen bemoeilijken, maar leveren ook informatiewaarde op. Het is daarom van belang dat verdere doorvoering van standaardisatie niet leidt tot een verlies van die informatiewaarde.

Lees verder op mab-online.nl: One size doesn’t fit all


Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is sinds maart 2018 in 'open access' voor iedereen vrij toegankelijk. Het MAB is het enige Nederlandstalige academische Open Access tijdschrift over nieuwe ontwikkelingen binnen de accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. (Lees meer: MAB nu gratis toegankelijk.)

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie